Vastgoed

Val Nederlands kabinet zet woningzoekenden nog meer op achterstand

Val Nederlands kabinet zet woningzoekenden nog meer op achterstand
De val van het Kabinet Rutte IV is een slechte ontwikkeling voor de volkshuisvesting. Het schaadt de belangen van 900.000 woningzoekenden en vele huishoudens die momenteel moeilijk kunnen rondkomen. De woningbouw, de verduurzaming, de betaalbaarheid van huren en de leefbaarheid van wijken dulden geen vertraging meer. Aedes heeft er bij de fracties van de Tweede Kamer op aangedrongen te borgen dat de opgaven van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) niet stil komen te liggen.

Spoedige afhandeling noodzakelijke wetgeving

De uitvoering van de NPA en het tegengaan van de wooncrisis zijn alleen mogelijk indien hier ook een passende wetgevingsagenda onder ligt. Zo is de Wet Versterking regie volkshuisvesting keihard nodig om de nieuwbouwambities uit de NPA waar te maken. De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat huurders niet in onbetaalbare woningen blijven zitten, terwijl het opschorten van de marktverkenning nodig is om de bouw van middenhuur-woningen mogelijk te maken. Verder hebben alle betrokken partijen duidelijkheid nodig om de duurzaamheidsdoelen te halen. Vooral voor de overstap naar duurzame warmtebronnen. Hiervoor is het van belang dat er zo snel mogelijk een nieuwe Warmtewet komt. Al deze wetgeving mag niet controversieel worden verklaard.

Bestuurlijk commitment nodig

Aedes maakt zich grote zorgen over de bestuurlijke continuïteit. Woningcorporaties gaan verder met hun aandeel in de afspraken; blijven investeren in nieuwbouw, duurzame woningen, betaalbaarheid en leefbare wijken. De politieke crisis die is ontstaan, verandert dit niet. We nemen als sector hierin onze eigen verantwoordelijkheid. We doen er alles aan om de volkshuisvestelijke doelen op lokaal en regionaal niveau te realiseren. Tegelijkertijd kunnen we dit niet altijd alleen en hebben we het commitment nodig van de andere partijen die de Nationale Prestatieafspraken ook hebben ondertekend.
Omwille van de vele woningzoekenden en huurders in Nederland is een betrouwbare overheid nodig om vaart te maken op een van de belangrijkste onderwerpen waarover Nederlanders zich grote zorgen maken: de woningnood.