Woonleningen

Jonge Nederlandse huizenkopers krijgen weer voet tussen de deur

Jonge Nederlandse huizenkopers krijgen weer voet tussen de deur
Foto: Hypotheker
Hoewel de hypotheekrente in de eerste vijf maanden van het jaar met bijna 2 procentpunt is gestegen, nam het aantal hypotheekaanvragen van jonge huizenkopers tot 35 jaar met maar liefst 17 procent toe in vergelijking met de laatste vijf maanden van 2021. Dat is een duidelijke kentering ten opzichte van voorgaande kwartalen, toen juist sprake was van een flinke daling van het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Nu de huizenmarkt iets lijkt af te koelen, wordt het voor jonge huizenkopers eenvoudiger om een woning te kopen. Zo krijgen zij niet alleen meer kansen in de buitengebieden - met Flevoland (+31 procent), Noord-Brabant (+28 procent) en Zeeland (+21 procent) als uitschieters - maar óók in de Randstad, vooral in Zuid-Holland (+24 procent) en Utrecht (+21 procent).

Ook het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sinds begin dit jaar gestegen (+9,5 procent), maar minder sterk dan de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Dat duidt er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt langzamerhand begint af te koelen. Zo liggen de huizenprijzen 2 procent lager dan eind 2021 en dat is een trendbreuk met de afgelopen jaren. Een andere oorzaak is de hypotheekrente die ten opzichte van januari met bijna twee procent is gestegen. Hierdoor kunnen huizenkopers minder lenen, maar er is óók een positieve kant. Doordat starters op de huizenmarkt minder concurrentie ondervinden, zijn zij minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Ook de gespannen arbeidsmarkt is een steuntje in de rug. Jonge huizenkopers kunnen sneller een baan vinden, wat de vooruitzichten op een betaalbare woning eveneens vergroot.

Jonge Nederlandse huizenkopers krijgen weer voet tussen de deur

Starterslening wint aan populariteit

Er zijn verschillende manieren waarmee starters hun kansen op de woningmarkt kunnen vergroten, zoals de jubelton die nog tot het einde van dit jaar geldig is. Daarnaast is de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tot 35 jaar sinds 2021 afgeschaft. Ook de Starterslening - die via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in meer dan driekwart van de gemeenten wordt aangeboden - draagt bij aan de sterke stijging van het aantal hypotheekaanvragen onder huizenkopers tot 35 jaar. Zo is in een aantal gemeenten waar deze lening wordt aangeboden sprake van een significante toename van het aantal hypotheekaanvragen. Het aantal jonge huizenkopers dat een Starterslening afsluit, groeit snel. Zo was in 2021 sprake van een forse groei (+37 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar.

“Nu de huizenmarkt iets begint af te koelen, ontstaan meer kansen voor starters. Zo is het percentage waarmee gemiddeld wordt overboden voor het eerst sinds lange tijd afgenomen. Toch blijft de vraag naar betaalbare woningen onverminderd groot. Het gemiddelde hypotheekbedrag in de leeftijdscategorie tot 35 jaar steeg sinds begin dit jaar met 10 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Bij jonge huizenkopers bedraagt een hypotheek op dit moment gemiddeld 318.000 euro, wat betekent dat zij een flinke lening moeten afsluiten. Desondanks zien we een opvallende stijging van het aantal hypotheekaanvragen en dat is een positieve ontwikkeling”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Het is echter te vroeg om te kunnen spreken van een opwaartse trend, waardoor het cruciaal blijft dat starters een steuntje in de rug krijgen bij het kopen van een woning. Bestaande maatregelen - zoals de opkoopbescherming, de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers en financiële steun van gemeenten bij de aankoop van een nieuwbouwwoning - helpen zeker, maar zijn niet voldoende om een doorbraak te bereiken. Het is dan ook van groot belang dat er extra mogelijkheden komen om in te stromen op de woningmarkt of de doorstroming te stimuleren.”

Bekijk hier welke opties starters hebben bij het afsluiten van een hypotheek met een Starterslening.

Ook interessant