Architectuur

Thema Mijn Huis Mijn Architect 2016 bekend gemaakt

“Creatief met ruimte – Op het ritme van het leven”, zo heet het thema van het volgende openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect dat vandaag werd voorgesteld op Batibouw. Na een korte toelichting door Vincent Van Den Broecke (architect en voorzitter van de kamer Communicatie van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad) schoven vakexperts Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck Architects), Peter Lacoere (directeur projecten Stadsontwikkeling Gent) en moderator Koen Vansynghel (architectuurcriticus De Standaard) mee aan voor een geanimeerd panelgesprek. Op de tafel lagen thema’s als aangepast wonen, anders denken over bouwen en de rol van de opdrachtgever in dit verhaal.

Wonen doen we ons leven lang. Maar kunnen we ook levenslang en aangepast wonen in hetzelfde huis of appartement? Is het voorzien op alle levensfases: als jongvolwassene, met of zonder kinderen, als oudere, als hulpbehoevende…? Met een beetje geluk wel, onder voorwaarde dat we het bouwproject goed aanpakken. De architect is daarbij een belangrijke adviseur.

De manier waarop we (willen) wonen, verandert in de loop der jaren. Jonge starters hebben andere behoeften dan gezinnen met kinderen, singles, actieve zestigplussers of ouderen met een verminderde mobiliteit. Bovendien wordt onze wooncultuur bepaald door diverse andere ontwikkelingen. Denk maar aan de demografie; de sociale cohesie; de mank lopende mobiliteit; de nabijheid van scholen, werk, winkels en andere faciliteiten; de noodzaak van een duurzaam gebruik van onze schaarser wordende ruimte en hulpbronnen; en uiteraard de betaalbaarheid van kopen, bouwen en renoveren. Daar komt nog het overheidsbeleid bij dat inzet op verdichting, onder andere om de extra kostprijs van verspreide bebouwing te bestrijden. De architect krijgt de boeiende opgave om al die - soms conflicterende - tendensen te combineren tot een gepaste en toekomstbestendige woonoplossing. Om te tonen wat daarin mogelijk is, vindt de jaarlijkse openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect, georganiseerd door de Orde van Architecten – Vlaamse raad, in september 2016 plaats onder het centrale thema ‘Creatief met ruimte – Op het ritme van het leven’.

De gepaste locatie

Opdrachtgevers stellen zich almaar vaker kritische vragen over waar en hoe ze het best kunnen wonen. Stad versus platteland? Traditionele verkaveling versus woonerf? Inbreiden versus open ruimte aansnijden? Nieuwbouw versus renovatie? Vrijstaand versus groepswonen? Gedeelde ruimtes en voorzieningen versus een louter individuele oplossing?
Architecten kunnen bij die kritische oefening fungeren als toetssteen. Zij kunnen alle mogelijkheden tegen elkaar afwegen en de consequenties op een rij zetten. Daardoor kunnen zij ertoe bijdragen dat de individuele wensen beter worden afgestemd op maatschappelijke noden en tendensen.

Voldoende levensruimte

Naast die brede ruimtelijke visie beschikt de architect over de vereiste expertise om de eigenlijke woonruimte en de onmiddellijke omgeving op de juiste manier gestalte te geven. Een prettig ruimtelijk gevoel valt perfect te rijmen met minder vierkante of kubieke meters. Kleiner en dichter wonen kan heel aangenaam zijn als bv. het daglicht goed zit, de diverse ruimtes elkaar versterken door hun horizontale of verticale schikking, de akoestiek niet te wensen overlaat en er een kwaliteitsvolle buitenruimte is.

Dynamische woonoplossingen

Precies omdat de vragen en opgaven zo uiteenlopend zijn, is er een groeiende behoefte aan dynamische woonoplossingen. Meegroeiwoningen evolueren mee met groeiende en krimpende gezinnen. Veranderingsgerichte architectuur kan inspelen op de evolutie van de bewoners, op andere gebruikers of op een wijziging van bestemming. Architecten kunnen de principes van ‘ontwerpen voor iedereen’ toepassen om een toegankelijke woning te ontwerpen die opgewassen is tegen een tijdelijke of blijvende beperking van de mobiliteit. Concepten zoals cohousing en kangoeroewonen kunnen de betaalbaarheid bevorderen en uiteenlopende noden en behoeften (sociale contacten, kinderopvang, ondersteuning bij dagelijkse zaken) bundelen tot een goed functionerend woongeheel. Duurzaam ontworpen opbrengsteigendommen kunnen de vraag naar huurwoningen invullen met een brede waaier aan kwaliteitsvolle woonconcepten, zodat bv. ook het groeiende aantal singles een gepaste oplossing vindt.

Een rijke variëteit, het ontdekken waard

Door de focus te leggen op deze evoluties, wil de Orde van Architecten – Vlaamse raad van Mijn Huis Mijn Architect een echt ontdekkingsmoment maken. Wonen is te belangrijk om te blijven denken in vastgeroeste clichés. De opdrachtgevers van vandaag en morgen verdienen betere oplossingen. Mijn Huis Mijn Architect 2016 vormt dit najaar een unieke gelegenheid om die mogelijkheden te verkennen via voorbeelden, gesprekken en een uitwisseling van ideeën en visies.

Noteer alvast de data in uw agenda: zaterdag 24 en zondag 25 september. Meer informatie vindt u weldra op www.mijnhuismijnarchitect.com.

Ook interessant