Nieuwbouw

Structureren gebouwinformatie in één centrale bron is onontbeerlijk

Structureren gebouwinformatie in één centrale bron is onontbeerlijk
BIMlink heeft vorige week de geheel vernieuwde versie van zijn online gebouwdossier gelanceerd. Na de ingrijpende update van het cloudplatform van BIMlink sluit de complexe werkelijkheid van BIM nog beter aan bij de behoefte van bedrijven aan informatie over hun gebouwen. Een interview met directeur Roy van der Velden van BIMlink over de nieuwe versie van de tool voor het beheren van gebouwdocumenten.

BIMlink bestaat al sinds 2014 en is gebouwd om de samenwerking en communicatie te stroomlijnen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van een gebouw. Het bedrijf is gebaseerd op de visie van Van der Velden die vele jaren ervaring heeft met de complexiteit van samenwerken in de bouwsector en met de nieuwe ontwikkeling van BIM. “De hoeveelheid en complexiteit van de informatie over gebouwen groeit razendsnel en daarom is het opbouwen en structureren van één centrale informatiebron over het gebouw onontbeerlijk”, zegt hij. “BIMlink is dit centrale informatiepunt waarmee alle betrokkenen gedurende de hele levensduur van het gebouw snel, makkelijk en laagdrempelig toegang hebben tot de juiste informatie over een gebouw.”

Centrale informatiebron

Alle juiste documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van een gebouw zijn in BIMlink 24/7 online, veilig en gestructureerd beschikbaar voor alle projectpartners. Op die manier werken projectpartners optimaal samen in het gebouwdossier en kunnen zij documenten en informatie vanuit hun eigen rol bekijken en bewerken. De toenemende hoeveelheid en complexiteit van informatie over gebouwen, maakt het opbouwen en structureren van één centrale informatiebron volgens Van der Velden onontbeerlijk. BIMlink overbrugt zo het gat tussen de complexe werkelijkheid van BIM en de informatiebehoefte van gebouweigenaren in de praktijk. BIMlink is beschikbaar als webapplicatie in de cloud en kan worden gebruik via alle moderne webbrowsers. Klanten hoeven dus niet zelf software te installeren.

Wat is er verbeterd in deze nieuwe versie van BIMlink?

“Het platform is in zijn geheel opnieuw ontwikkeld. De interface zal voor bestaande klanten nog wel herkenbaar zijn maar we hebben veel wensen en verbeterpunten van gebruikers verwerkt in het nieuwe platform. Zo zijn de workflows flexibeler, er zijn online protocollen en het maken van documentensets is eenvoudig. De upgrade was ook nodig om in de nabije toekomst beter te kunnen integreren met de BIM-processen van klanten.”

Is BIMlink compatible met andere software en platforms?

“BIMlink kan alle data die we van gebouwen hebben, koppelen met andere platforms via een API. De meeste koppelingen zijn FMIS-systemen voor FM en gebouwbeheer, maar we koppelen ook met de opleverapplicatie Ed Controls. Tevens hebben wij onze databases geschikt gemaakt voor een koppeling met PowerBI.”

Drijfveer

BIMlink is op zichzelf dus niet nieuw maar bestaat al sinds 2014. Van der Velden maakte in de jaren ’90 de overstap van handmatig tekenen naar tekenen in Autocad en realiseerde zich al snel dat het maken van afspraken over digitale tekeningen heel belangrijk was om de kwaliteit te bewaken. Later kreeg hij de opdracht voor het maken van een database met tekeningen van ruim 1.400 locaties. Het maken van de uiteindelijke eenduidige database heeft enkele jaren geduurd. “Later heb ik zes jaar aan het gebouw ‘De Rotterdam’ gewerkt in een rol die we nu BIM-regisseur zouden noemen en toen zag ik in digitale gereedschappen en BIM de mogelijkheid om organisatorische en procesuitdagingen op te lossen. Ik miste echter een verbindend online platform dat meer was dan een database of Document Management Systeem. Er was behoefte aan een platform dat niet alleen alle data uit het BIM bevat maar ook kon uitwisselen met slimme functionaliteit voor projectteams”, aldus Van der Velden.

Van der Velden werkte in het projectteam van De Rotterdam met onder meer architect Jasper van Amstel die verantwoordelijk was voor enkele processen bij de uitwerking van het project. Beiden hadden een visie op de bouwkundige uitwerking en affiniteit met data. Van Amstel heeft het eerste prototype van BIMlink gebouwd die Van der Velden met klanten kon delen en inmiddels is dat uitgegroeid tot de huidige versie. Daarnaast is het team gegroeid met ontwikkelaars en programmeurs waarbij Van der Velden een balans wil houden tussen bouwkundige- en programmeerkennis.

BIMlink wordt dus al een paar jaar door klanten gebruikt. Wie zijn eigenlijk de gebruikers van BIMlink?

“BIMlink is ontwikkeld voor gebouwen in de ontwikkel- en realisatiefase maar ook voor bestaand vastgoed. Dat kan van alles zijn. Ons kleinste account is een bestaande woning en het grootste is een vastgoedeigenaar met honderden locaties. Maar ook projecten in de uitvoering zijn heel divers. Van woningbouw tot ons grootste project in uitvoering Mall of the Netherlands.”

“Ook het type gebruikers is heel divers. We hebben projecten in uitvoering met complete uitvoeringsteams van voornamelijk aannemers en installateurs. Daarnaast hebben we vastgoedeigenaren en -beheerders bestaande uit gebruikers vanuit de facilitaire hoek die hun vastgoeddata onderbrengen in BIMlink. Maar het platform wordt ook al gebruikt in het ontwerptraject door architecten en adviseurs.”

Wat zijn de toekomstplannen met BIMlink?

“De focus ligt nu nog op het documentbeheer, maar de onderliggende database van de applicatie is juist ook geschikt om het hele BIM-model op te slaan. Zowel de geometrie als alle eigenschappen van de ruimtes en gebouwelementen is dan online beschikbaar”, zegt Van der Velden. “We werken er nu ook aan om het 3D-model te ontsluiten via de browser en hier samen met enkele van onze klanten extra functionaliteit voor te ontwikkelen. Zo krijgt het onlineprotocol extra functionaliteit om datavalidatie uit te voeren. We houden een tijdlijn bij van het BIM zodat verschillen tussen versies inzichtelijker worden. We willen het datamanagement loshalen van de geometrie zodat iedere betrokkene in het proces de data kan koppelen aan geometrie maar dan met gescheiden verantwoordelijkheden. Hier zijn al pilotprojecten voor opgezet die we samen met klanten ontwikkelen. Dat is een heel spannend proces.”

Ook interessant