Architectuur

Veel interesse voor lerend netwerk over BIM-integratie in het architectenkantoor

Veel interesse voor lerend netwerk over BIM-integratie in het architectenkantoor
Bij de opstart van een nieuwe jaargang lerende netwerken merkt NAV veel interesse op voor hun nieuwe initiatief (B)implantation. Daarin gaan architecten ervaringen uitwisselen m.b.t. de integratie van BIM in hun kantoor. Niet de technische kant van de zaak wordt belicht, maar wel de impact ervan op de bezigheden van het kantoor m.b.t. de bedrijfsstrategie, het opstarten en de financiële gevolgen, de interne organisatie en contractvorming met derden. Is BIM effectief de trein die je niet mag missen? Hoe, waarom en wanneer integreer je BIM binnen het architectenkantoor? Deze en andere vragen worden beantwoord in vijf sessies waarin een gastspreker telkens een voorzet geeft voor een dialoog tussen de deelnemers. De netwerken vinden in kleine groepen plaats in Gent en in Wilrijk en trappen deze maand nog af, samen met nieuwe edities van de bestaande concepten Schaalvergroting en Ondernemers Atelier. Samen zijn ze goed voor maar liefst 89 deelnemers.

De Lerende Netwerken van NAV zijn een uniek concept waarbij vaste groepen architecten elkaar gedurende 5 opeenvolgende maanden ontmoeten. Ieder atelier worden er thema’s uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek. In een open sfeer worden eigen ervaringen en ondernemersvraagstukken afgetoetst met die van collega’s.

Ieder atelier staat een gastspreker op de speakers corner die vertrouwd is met de praktijk. Hier geen eenrichtingsverkeer, maar wel een uitwisseling van ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk. De groep staat onder begeleiding van één of meerdere P/Meters. Dit zijn architecten die hun opgebouwde expertise in een informele sfeer delen met collega’s.

(B)implantation, Schaalvergroting en Ondernemers Atelier

De lerende netwerken vinden iedere maand plaats van februari t.e.m. juni 2019. Het Ondernemers Atelier, in Gent en in Wilrijk, is er voor zaakvoerders van (op)startende kantoren die maximum 5 jaar operationeel zijn en hun ondernemersvaardigheden wensen te ontplooien. Schaalvergroting, enkel in Gent, is er voor zaakvoerders van een kantoor dat minimum 5 jaar operationeel is met medewerkers of denken aan schaalvergroting. Ook (B)implantation ten slotte vindt plaats in Gent en in Wilrijk.

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemerschap

We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers. Daarom wil Agentschap Innoveren & Ondernemen projecten op stapel zetten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. Met onze partners bundelen we onze krachten en middelen. De Lerende Netwerken van NAV maken deel uit van een netwerk van initiatieven waar u gebruik van kan maken. Ontdek ze allemaal op www.sterkondernemen.be.

Meer info: www.nav.be/lerendenetwerken

Ook interessant