Vastgoed

Steeds meer appartementsbewoners getroffen door hogere bankkosten of bankuitsluitingen

Steeds meer appartementsbewoners getroffen door hogere bankkosten of bankuitsluitingen
België telt een kleine 250.000 appartementsgebouwen, wat goed is voor 1,5 miljoen appartementsbewoners. Die worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met hoger oplopende bankkosten en zelfs bankuitsluitingen. Een niet te onderschatten maatschappelijke problematiek waar appartementsbewoners zelfs tweemaal mee geconfronteerd worden: éénmaal voor zichzelf en een tweede maal voor de rekeningen van het gebouw. Steeds meer syndici trekken bij hun beroepsvereniging CIB (en Federia aan Waalse zijde) dan ook aan de alarmbel. Namens de professionele syndici willen CIB en Federia de politiek dan ook oproepen om dringend tussen te komen. “Hoog tijd om appartementsgebouwen een basisbankdienst te garanderen”, klinkt het bij CIB.

Elke VME (vereniging van mede-eigenaars) moet twee rekeningen hebben: één voor het werkkapitaal en één voor het reservekapitaal. De Wet op de Mede-eigendom legt dat op. Zonder die rekeningen kan de syndicus geen leveranciers betalen, bijvoorbeeld voor de elektriciteit van de verlichting in de inkomhal/traphallen of voor de lift. Zonder deze rekeningen kan er geen reservekapitaal aangelegd worden om te sparen voor toekomstige werken. Zonder rekeningen kan het gebouw niet investeren in energiebesparende werken of renovaties.

“De rekeningen van een VME zijn dus essentieel. Toch wordt het ook hier moeilijker om rekeningen te openen of worden er kostprijsverhogingen aangerekend van 300% of meer”, stipt CIB-woordvoerder Kristophe Thijs aan. “Heel wat banken rekenen sinds kort extra kosten aan van €200 of €250. Dat komt bovenop de maandelijkse beheerkost van €2 tot €5,5. Op deze totale kosten wordt bovendien 21% BTW aangerekend. Dat brengt het totale kostenplaatje al snel op €350 of meer per jaar, enkel en alleen om een rekening te hebben voor een appartementsgebouw. Die kosten worden finaal gedragen door de mede-eigenaars.”


Voor blok

De extra kosten werden plots aangerekend. Vaak werd er slechts twee of drie maanden vooraf over gecommuniceerd. Syndici en VME’s werden daarmee voor het blok gezet. De rekeningen verplaatsen naar een andere bank in zo’n kort tijdsbestek is praktisch niet haalbaar.

Het stopt niet bij extra kosten. Er is echt sprake van bankuitsluiting. Veel banken ‘lusten’ de rekeningen van appartementsgebouwen niet meer. “Syndici die een rekening willen openen, worden afgewimpeld. Of, de administratieve vereisten worden dermate verhoogd dat het resultaat hetzelfde is. Wat ook vaak voorvalt: de syndici moeten dermate lang wachten dat ze noodgedwongen naar andere oplossingen op zoek gaan”, gaat Thijs verder.

Nog een probleem is dat banken niet langer termijnrekeningen of spaarrekeningen aanbieden voor het reservekapitaal en zelfs bestaande rekeningen éénzijdig omzetten naar zichtrekeningen. Door het uitsluiten van termijnrekeningen zijn de intresten op het reservekapitaal ondermaats. In reële termen (vergeleken met de inflatie) gaat de waarde van de gespaarde gelden daardoor achteruit. “Dat is een disincentive voor de mede-eigenaars om het spaarritme voldoende hoog te leggen. Tegelijkertijd stijgen de kosten van bouw- en renovatieprojecten nog een stuk meer dan de nominale inflatie.”

Politiek

Volgende week woensdag bespreekt de Kamercommissie Economie een wetsvoorstel van PS-Kamerlid Patrick Prévot. Dat wetsvoorstel wil extra garanties bieden om bankuitsluiting tegen te gaan, inclusief voor VME’s.

Namens de professionele syndici willen CIB en Federia de commissieleden en de politiek oproepen om een basisbankdienst voor VME’s wettelijk te verankeren. “Voor appartementsgebouwen, ongeacht of deze een residentiële bestemming hebben of niet, moet de basisbankdienst gelden voor twee rekeningen. De Wet verplicht de VMe immers om twee rekeningen te hebben: één voor het werkkapitaal en één voor het reservekapitaal. De rekening voor het reservekapitaal zou bovendien een spaarrekening of termijnrekening moeten kunnen zijn.”

Zonder dergelijke maatregelen vrezen we dat bankuitsluiting appartementsbewoners extra hard zal blijven treffen. Aangezien België meer dan anderhalf miljoen appartementen telt, is dat volstrekt onaanvaardbaar. “Namens zowel de syndici als de bewoners van deze appartementen roepen we de politiek dan ook om NU tussen te komen”, aldus beide beroepsverenigingen.