Vastgoed

Inflatie doet huurprijzen zoals verwacht met 3,5% stijgen

Inflatie doet huurprijzen zoals verwacht met 3,5% stijgen
Een hoge inflatie laat zich onmiddellijk voelen in de winkelkar maar vloeit trager door naar vastgoed. We hadden voorspeld dat het volledige effect van de inflatiegolf daardoor pas in 2023 voelbaar zou zijn. Die voorspelling is uitgekomen. Dat blijkt uit deze nieuwste editie van de CIB-Huurbarometer. In de eerste helft van 2023 zagen we een stijging van de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 3,5%. Dat is een stuk meer dan de voorbije jaren maar volledig te verklaren door het (vertraagd) effect van de inflatiegolf.

Gelet op de inflatiegolf en daaraan gekoppeld de indexatie van de lonen en vervangingsinkomens met meer dan 10% het voorbije jaar mochten we een bovengemiddelde stijging van de gemiddelde huurprijzen verwachten. Die logische veronderstelling is waarheid geworden.

Een huurprijsstijging van 29€ (voor alle woningtypes samen), ofwel met 3,5% in één semester toont een breuk met het verleden. Ter vergelijking: voor 2022 bedroeg de hoogste stijging in een semester 1,8%. We zitten echter in een nieuwe context. Het inflatieniveau is niet meer te vergelijken met het tijdperk pre-2022.

Inflatie doet huurprijzen zoals verwacht met 3,5% stijgen

Ook interessant