Algemeen

Start tijdig met brandveiligheid, brand je niet aan de centen

`Start tijdig met brandveiligheid`, zo verwoordde dagvoorzitter Rob Frek, portefeuillehouder risicobeheersing van de Raad van Brandweercommandanten, de belangrijkste conclusie van het jaarlijkse Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)-congres. In verschillende presentaties en tijdens de paneldiscussie is hiertoe door architect tot en met gebouweigenaar opgeroepen. Met ca. 130 bezoekers en de lancering van de nieuwe editie van de ’Essentiële bouwkundige controlepunten’ en de presentatie van het Fire Safety Engineering Handboek gaf het congres weer haar jaarlijkse impuls aan het werken aan brandveiligheid.

Met ruim negen presentaties met recente praktijkervaringen van brandweer tot en met architect en aannemer werden de aanwezigen breed geïnformeerd over het thema brandveilig bouwen. Ook de toehoorders waren een volledige doorsnede van alle bij brandveiligheid betrokkenen. Van gebouweigenaar, gebruiker tot en met architect en aannemer. Marcel Koene van Brandweer Nederland en lid van het team dat het boekje ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ voorbereidt, presenteerde de nieuwe editie van het boekje. Een samenvatting van twee pagina’s van het gehele boekje, aanpassingen voor de industriële branddeuren en brandschermen en brandwerende doorvoeringen zijn de aanpassingen in deze editie. De planning voor de aanpassingen van de volgende editie in 2014 is ook al gepresenteerd. Dagvoorzitter Rob Frek en Johan Bijvank, voorzitter van de BBN pr-commissie namen het boekje in ontvangst.

Het Fire Safety Engineering Handboek werd door Abeltje Tromp van Efectis Nederland uitgereikt. Abeltje vertelde dat zij en haar mede auteurs het boek hebben samengesteld om de kennis die er is over Fire Safety Engineering toegankelijk te maken in een goed leesbaar Nederlands boek. Leo Oosterveen vertelde namens BBN zeer vereerd te zijn dat zij uitgekozen is om het engineering handboek in ontvangst te nemen en er uitgebreid kennis van te nemen. BBN is graag bereid om samen met haar leden gegevens aan te leveren over alle bouwmaterialen en constructies die getest zijn volgens de standaard brandkromme. Kortom een start van verdere ontwikkelingen rondom fire safety engineering met als doel verdere verbetering van de brandveiligheid van gebouwen.

Het boekje ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is te downloaden via www.bbn.nu of aan te vragen via info@bbn.nu.

Ook interessant


Build for Life