Energiebesparing potentieel gevaar voor brandveiligheid

26 juni 2013 Bron: Remco de Boer
Er moet op korte termijn onderzoek worden gedaan naar het gebruik van brandbare isolatiematerialen in gevels. Dat stelt brandveiligheidsexpert ir. Luc Schaap van adviesbureau LBP|SIGHT. In het kader van energiebesparing worden er steeds strengere eisen aan de isolatie van gebouwen gesteld. Maar de materialen die gebruikt worden om daaraan te voldoen, zijn vaak veel brandbaarder dan traditionele isolatiematerialen. Nog belangrijker: er is nauwelijks iets bekend over het brandgedrag van deze materialen bij gebruik in gevels.

De ambitieuze doelstellingen van de overheid op het gebied van energiebesparing zijn alleen haalbaar als gebouwen zéér goed worden geïsoleerd, veel beter dan nu het geval is. Traditionele oplossingen in gevels, met glas- en steenwol, zijn daarvoor onvoldoende. En dus wordt er steeds vaker gekozen voor een alternatief, namelijk hoogwaardige kunststofisolatieschuimen.

“Zelfs met dunne platen kunststofschuim zijn eenvoudig hoge isolatiewaarden te halen. Maar in tegenstelling tot glas- en steenwol zijn hoogwaardige kunststofplaten vaak wél brandbaar”, zegt Schaap. “Isolatie in de gevel staat voor de benodigde ventilatie in verbinding met de buitenlucht. Als er brand uitbreekt, is die niet of nauwelijks te blussen en kan het vuur zich over de hele gevel uitbreiden.”

De regelgeving kijkt vooral naar zichtbare gevelmaterialen en niet naar wat zich in de spouw bevindt. Dat was nooit zo’n probleem, maar met brandbaar isolatiemateriaal kan het dat wel worden, aldus Schaap: “In Nederland zijn al gevaarlijke situaties gesignaleerd. Dankzij tijdig ingrijpen, vóór of zelfs nog tijdens de bouw, hebben die gelukkig nog niet tot problemen geleid.”

Aangezien het aantal gebouwen met kunststofisolatie de komende jaren sterk zal toenemen, neemt ook de kans op gevaarlijke situaties toe. “Strengere regels op het gebied van energiebesparing leiden onherroepelijk tot andere technische keuzes en gebruik van andere materialen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar dan is het wel nodig om er goed onderzoek naar te doen, zéker met het oog op de brandveiligheid.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo