CE-markering cruciaal voor brandveiligheid

  NL   18 april 2013 Bron: BBN
BBN Brandveilig Bouwen Nederland steunt oproep voor meer brandveilige bouwproducten volgens geharmoniseerde Europese productnormen (hENís). De Europese vereniging EAPFP heeft opgeroepen om vrijwillige Europese Technische Goedkeuring richtlijnen (ETAG) van een reeks passieve brandbeveiliging producten om te zetten in verplichte geharmoniseerde Europese productnormen (hEN's). BBN-voorzitter Joric Witlox hierover: íBBN Brandveilig Bouwen Nederland is lid van de EAPFP en steunt deze oproep nadrukkelijk.í

EAPFP (Europese koepelvereniging voor bouwkundige brandveiligheid) roept op tot meer CE-markering voor passieve brandbeveiligings producten. Ze voert campagne voor het vergroten van het aantal passieve brandbeveiliging producten die onderworpen zijn aan verplichte CE-markering.

De EAPFP richt zich op het significant verbeteren van de normen voor brandveiligheid voor gebouwen in Europa. De EAPFP is van mening dat de verplichte CE-markering voor alle brandveilige bouwmaterialen en constructies van essentieel belang is om de kwaliteit en consistentie te waarborgen.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo