School met perfect binnenklimaat is de toekomst

  BE   4 juli 2018 Bron: Lewis
School met perfect binnenklimaat is de toekomst
Dagelijks gaan er 7,5 miljoen mensen naar school in België, Luxemburg en Nederland. In de praktijk blijkt dat het binnenmilieu van de ruim 15.000 scholen verre van optimaal is, zo blijkt uit cijfers van het centrum van gezonde scholen. Door krappe budgetten zijn gemeenten en schoolbesturen bij het ontwerpen van nieuwe scholengebouwen vooral met budget-, vergunnings-, en technische vragen bezig. Door de focus op de korte termijn wordt zelden een school gebouwd die in één keer langdurig goed is, laat staan dat er budget is om duurzame investeringen te doen.

Dat is jammer, want een schoolgebouw moet vele jaren meegaan en dat betekent dat er ook breder gekeken moet worden dan alleen de initiële bouwkosten. Zeker in tijden waarin er hoge eisen worden gesteld aan scholen op het gebied van CO2- beperking, flexibiliteit, regelbare temperaturen en koeling. Door de juiste technieken te gebruiken, kunnen investeringen worden terugverdiend door fors lagere exploitatiekosten.

Energiebesparingen en binnenklimaat

Om dit idee goed te implementeren, is het voor de conceptbedenkers belangrijk om al bij het ontwerp van een schoolgebouw mee te denken. De invloed van bouwkundige aspecten op de installatietechniek is namelijk groot. Via een model dat de werkelijkheid nabootst, wordt al snel duidelijk waar en hoe energiebesparingen en een perfect binnenklimaat kunnen worden gerealiseerd. Vervolgens kan de manier van bouwen aangepast worden aan deze bevindingen.

Deze aanpak voorkomt ook dat er achteraf problemen optreden met het regelen van het binnenklimaat of de ventilatie. Veel nieuwe schoolgebouwen functioneren namelijk niet zoals gewenst. Zo is er vaak geen koeling aanwezig, is het binnenklimaat niet gezond en de temperatuur niet goed te regelen. Gevolg is dat scholen uiteindelijk opnieuw moeten investeren om de gebreken te verhelpen, waardoor de bouw uiteindelijk onnodig duur wordt.

Op het gebied van gezondheid is er ook nog veel winst te boeken. Zo blijkt uit onderzoek dat het binnenklimaat in vier van de vijf klaslokalen ernstig tekortschiet. Ongezonde lucht met te hoge CO2-concentraties leidt tot hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies bij leerlingen.

Ademzone van leerlingen

Eén van de belangrijkste punten van het nieuwe klimaatconcept is dat de propere lucht snel naar de ademzone van de leerlingen stroomt. Dit kan door de lucht niet via het plafond, maar juist via vloerroosters aan de raamzijde aan te voeren. Dat gebeurt via de klimaatvloer die (vloer)verwarming, (vloer)koeling en ventilatie in één vloersysteem combineert.

Via dit systeem wordt de vuile lucht met een hoge CO2-concentratie, richting het plafond verdrongen. Hier wordt de lucht vervolgens afgevoerd. Er is daardoor minder ventilatielucht nodig om tot een gezonder binnenklimaat te komen.

Naast deze ventilatietechniek kan de vloerverwarming- en koeling aangestuurd worden door warmtepompen. Zo heeft LG Air Solutions de Therma V en Multi V S warmtepompen in haar gamma. Door deze te integreren in een schoolgebouw, en elke accommodatie te voorzien van een eigen circuit, kan de temperatuur eenvoudig kan worden afgestemd op de wensen van de gebruikers in de betreffende delen van het gebouw.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo