Muurbekleding

Schilders voeren actie tegen geplande hervorming onderwijs

De jongste weken is al aardig wat inkt gevloeid over de hervorming van het secundair onderwijs. De schilders-decorateurs gaan niet akkoord met de impact van deze hervorming op hun sector. “Deze kleurt voor hen RAL 9005 (gitzwart).” Volgens het plan dat nu op tafel ligt, kunnen jongeren pas in de laatste twee jaren van het secundair onderwijs de richting “schilderen-decoratie” volgen. Nu is dat nog vanaf het derde jaar. Daarbovenop zou het 7de specialisatiejaar verdwijnen.

De schilders-decorateurs vrezen voor een degradatie van hun beroep en van het kwaliteitsniveau van het schildersonderwijs. Slechts 2 jaar om de complexe materie, specifieke technische vaardigheden en de nodige competenties van schilderen, behangen, plaatsen van vloerbekleding, herkennen en bewerken van ondergronden,... onder de knie te krijgen ... Dat is té weinig!
De sector vindt de plannen onbegrijpelijk en onaanvaardbaar en pleit voor:
  • het behoud van de richting schilderen-decoratie in de 2de graad, als een van de arbeidsmarktgerichte opleidingen;
  • het verder verfijnen en uitwerken van de 3de graad, als specialisatierichting;
  • het oprichten van een nieuwe Se-n-Se opleiding “coördinator adviseur decoratieve schilderwerken” (Se-n-Se = secundair na secundair);
  • het mogelijk maken om de 3de graad schilderen-decoratie in duaal leren te volgen zodat de bedrijven de jongeren kunnen klaarstomen voor de arbeidsmarkt of voor de Se-n-Se opleiding.

Bouwunie Schilders-Decorateurs, Confederatie Bouw Schilders en de verffabrikanten van IVP-coatings maakten vanavond hun ongenoegen op een ludieke manier kenbaar aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Ze overhandigden de minister een nota met hun bezorgdheden en voorstellen. Heel wat schilders-decorateurs én leerlingen uit de afdeling schilderen-decoratie kwamen in schilderstenue, met verfblikken en hoge ladders deze “reddingsactie” kracht bijzetten. Als symbolische daad mocht de minister een muur van verfblikken neerhalen met een eenvoudige duw. Om aan te tonen dat de fundamenten die de minister wil leggen voor de sector niet goed zijn en al helemaal niet stevig verankerd. “Onze leerlingen verdienen een betere toekomst, met kleurrijke ambities!”, aldus de sectorvertegenwoordigers.

Minister Crevits luisterde vanavond alvast aandachtig naar de verzuchtingen van de sectorfederaties. Ze zei begrip te hebben hiervoor en beloofde de opmerkingen mee te nemen naar het komende overleg. De minister stak de schilders een hart onder de riem door hen te verzekeren dat ze steeds zal ijveren voor kwalitatieve opleidingen waar de schilder-vakman alleen maar beter kan van worden.

Ook interessant