Duurzaam Bouwen

Saint-Gobain wordt partner van de Stroomversnelling

De bedrijven Weber Beamix, Isover, Gyproc en Glassolutions, allen onderdeel van Saint-Gobain, worden lid van de vereniging de Stroomversnelling. Als één van de grootste industriële toeleveranciers voor de bouw met een divers en innovatief assortiment aan materialen wil Saint-Gobain graag een bijdrage leveren aan het energie-efficiënt renoveren van de huidige woningvoorraad in Nederland. Naast de energiebesparing als belangrijke driver, hoort ook het creëren van een gezond binnenklimaat integraal meegenomen te worden om uiteindelijk een duurzame en comfortabele leefomgeving te realiseren.

Saint-Gobain ontwikkelt en levert oplossingen die onze leefomgeving en daarmee ook ons dagelijks leven verbeteren en heeft vanuit haar filosofie concepten ontwikkeld waarbij de verschillende disciplines van het concern hun kennis bijeen hebben gebracht. Doelstelling daarbij is een meerwaarde te leveren aan de klanten en gebruikers van Saint-Gobain producten. Saint-Gobain heeft echter niet alle disciplines in huis om tot een compleet aanbod te komen voor het energetisch renoveren van een woning.

Met de aansluiting bij de Stroomversnelling zoekt Saint-Gobain samenwerkingen met partijen die in gezamenlijkheid met Saint-Gobain een antwoord kunnen formuleren op de vraag naar nul-op-de-meter-woningen.