Verbouwen

Renovatievergunningen op recordhoogte

Renovatievergunningen op recordhoogte
Het aantal renovatievergunningen is in 2021 gestegen met 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Vergeleken met twee jaar terug stellen we zelfs een stijging vast van 25%. Deze sterke stijging, die al op gang kwam voor de huidige energiecrisis, toont aan dat renovatie in Vlaanderen een zeker momentum krijgt. De recent goedgekeurde bijkomende steunmaatregelen vanuit de Vlaamse regering (renovatieturbo) in het kader van de energiecrisis en de verplichting tot energetische renovatie na aankoop vanaf 2023 zullen de trend nog versnellen.

In 2021 werden er bijna 22.000 renovaties vergund. Tot 2017 leek het aantal renovatievergunningen te stagneren, maar sinds 2018 we nu een stijgende trend. In werkelijkheid zullen er nog veel meer renovaties uitgevoerd worden omdat niet elke renovatie vergunningsplichtig is. Het gaat hier in de meeste gevallen over grondigere renovaties.

We hebben wel nog een lange weg af te leggen. Willen we tegen 2050 elke woning energiezuinig maken, dan zou het aantal grondige renovaties per jaar moeten stijgen tot 75.000. Ook in Brussel en Wallonië zien we een stijging van het aantal renovaties in 2021, maar hier is de stijgende trend niet zo duidelijk als in Vlaanderen.

Aantal flats daalt

Bij nieuwbouw zien we dat het aantal flats daalt en het aantal huizen stijgt in 2021. Na een lange periode waarbij het aandeel flats steeds toenam, zien we al enkele jaren een afname. De coronacrisis heeft dit alleen maar versneld waardoor gezinnen meer belang hechten aan een eigen huis met tuin. In 2017 bedraagt het aandeel flats nog 63%, in 2021 is dit gedaald tot 53%.

Renovatievergunningen op recordhoogte

Renovatievergunningen op recordhoogte

Renovatievergunningen op recordhoogte

Renovatievergunningen op recordhoogte

Renovatievergunningen op recordhoogte

Ook interessant