Vastgoed

Pop-ups populairder dan ooit bij Belgische shopper

Pop-ups populairder dan ooit bij Belgische shopper
De leegstand in de Belgische winkelstraten stijgt. Begin dit jaar stond ongeveer 12% van de winkels in België leeg. Beheerders en uitbaters van shoppingcenters proberen die trend te keren met allerlei initiatieven zoals pop-ups. En wat blijkt? Die pop-ups zijn vandaag populairder dan ooit. 6 op de 10 shoppers houdt er erg van en bijna 3 op de 10 zelfs heel veel. Voor het eerst blijkt bovendien dat leegstand de bezoekers ook afschrikt. 1 op de 3 Belgen stoort zich immers aan de leegstand in de shoppingcenters. Bovendien zal 1 op de 7 daardoor zelfs minder vaak komen winkelen. Dat alles komt uit de jaarlijkse shopping enquête afgenomen bij 1.605 Belgen van Ceusters, de grootste beheerder van winkelcentra in ons land.

Zowel grootsteden als Antwerpen, Brussel of Charleroi als kleinere steden zoals Sint-Niklaas of La Louvière ontsnappen er niet aan: fysieke winkels hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dit jaar is de leegstand in de Belgische winkelstraten al voor het elfde jaar op rij gestegen. Op 1 januari stond 11,9% van de winkels leeg. Ter vergelijking: bij het uitbreken van de economische crisis in 2008 was slechts 7,6% van de commerciële ruimtes buiten gebruik.

Dit jaar staan gemiddeld zo’n 7,4% van de winkels in de shoppingcenters leeg. Al zijn er wel grote verschillen. Shoppingcenters in de binnenstad kampen over het algemeen met meer leegstand dan hun tegenhangers buiten de stad. Dat heeft volgens experten zeker ook te maken met bereikbaarheid.

“Bereikbaarheid is een heet hangijzer in de retailsector. Dat er meer leegstand is in de binnensteden heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat de mensen door het drukke verkeer of moeilijke toegankelijkheid moeilijker in de steden raken of meer moeten betalen voor een parkeerplaats. Veel handelaars willen daarom nog meer in dialoog gaan met de lokale overheden.”

Hans Van Laer, Head of marketing en Research Ceusters


De redenen voor de leegstand zijn niet ver te zoeken: minder passage, meer online bestellingen, een wijzigend consumentengedrag en bereikbaarheidsproblemen. Met als gevolg dat naast de winkelstraten ook shoppingcenters met leegstand te maken krijgen. De jaarlijkse enquête van Ceusters - ondertussen al de vijfde keer en tevens de grootste shoppingenquête van ons land - werpt nu voor het eerst een unieke blik op wat die leegstand bij de shoppers teweeg brengt. En wat blijkt: de leegstand stoort niet alleen de winkeleigenaars en beheerders maar vooral de duizenden bezoekers. Maar liefst 1 op de 3 Belgen (34,3%) geeft aan zich te ergeren aan de lege panden en ruimtes. Eén op de 7 (14%) zal daardoor zelfs minder vaak komen winkelen.

Pop-ups

Beheerders en eigenaars van shoppingcenters trachten de leegstandstrend te keren via het brengen van pop-ups en andere tijdelijke winkelinvullingen. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2019 bedroeg het aandeel tijdelijke verhuringen 5,6 % van het totaal aantal panden in de shopping centers beheerd door Ceusters.

“We zien het als één van onze belangrijkste taken om de leegstand in de projecten weg te werken. Pop-ups zijn daar een uitstekende oplossing voor. Ze zijn spannend omdat ze op korte termijn winkels creëren die creatief en nieuw zijn, én ze komen in alle soorten en maten.”

Hans Van Laer, Head of marketing & Research Ceusters


En die pop-ups blijven bijzonder populair. 6 op de 10 shoppers houdt van pop-up winkels (26% zelfs zeer veel vs. slechts 13% die er helemaal niet van houden). Bijna 8 op de 10 shoppers merkt geen verschil tussen de kwaliteit van pop-up winkels tegenover een gewone winkel.

Meer jongeren en minder gepensioneerden

Uit de jaarlijkse enquête blijkt de gemiddelde shoppende Belg 40 jaar te zijn. Dat is zo’n 18 maanden jonger dan vorig jaar. Maar even opvallend: shoppingcenters trekken meer jongeren aan. Concreet steeg het aantal tieners en twintigers in de shoppingcenters met 5,6% tegenover vorig jaar. Tegelijkertijd trekt een trip naar het shoppingcenter wel minder zestigplussers aan. In 2018 was meer dan 1 op de 4 shoppers ouder dan zestig, vandaag is dat nog maar 1 op de 5.

“Veel shoppingcenters in ons land spelen al jaren meer en meer in op beleving. Ze organiseren optredens voor kinderen, modeshows maar ook tentoonstellingen en zelfs een autosalon. Dat lokt veel jongeren naar het shoppingcenter. Tegelijk wordt er ook meer en meer ingezet op eet- en drankgelegenheden wat iedereen aanspreekt.”

Hans Van Laer, Head of marketing & Research Ceusters


Als we gaan shoppen, nemen we graag onze tijd. Meer dan de helft van de Belgen (53,3%) shopt twee uur of langer. En waar geven we in de shoppingcentra dan het liefst onze centen aan uit? 44% kleding, 13% vrije tijd, 12% verzorging, 9% horeca en 5% schoenen.

Gemiddeld 6 winkels

Als we gaan shoppen, geven we gemiddeld zo’n 81 euro uit. In veel gevallen gaat het dan om uitgaven voor het hele gezin. Iets concreter kunnen we zeggen dat meer dan één op twee Belgen - 56% om precies te zijn - tijdens een gemiddelde shoppingdag tussen de 25 en 125 euro uitgeeft. Het is een cliché, maar vrouwen gaan nog steeds het vaakst shoppen: 64,5% vrouwen tegenover 35,5% mannen. En leuk detail: we stappen gemiddeld 6 winkels binnen.

En tot slot. Ondanks de klimaatdiscussie gebruiken nog steeds 6 op de 10 shoppers de auto om naar het winkelcentrum te rijden. Vergeleken met vorig jaar is er ook geen stijging in het aantal shoppers dat met het openbaar vervoer komt.

Ook interessant