Nieuwbouw

Pano-reportage toont faillissementsfraude in de bouw

Pano-reportage toont faillissementsfraude in de bouw
De Confederatie Bouw veroordeelt de praktijken die geschetst worden in de Pano-reportage van woensdagavond over voorschotten en faillissementsfraude in de bouw. De sectororganisatie geeft aan dat ze steeds zelf 10 concrete tips geeft aan consumenten die met een aannemer in zee gaan. Eén van die tips luidt: vermijd onredelijke voorschotten. Een voorschot van 20 à 30 procent is gebruikelijk, tenzij het om nieuwbouw of een grondige renovatie van meer dan 80 procent van de koopprijs van de woning gaat en de Wet Breyne van kracht is: dan kan een voorschot van maximaal 5 procent van de totaalprijs gevraagd worden. Om de carrousel aan faillissementen tegen te gaan, vraagt de Confederatie Bouw ook om de verzoeken van de gefailleerde tot kwijtschelding van schulden in het kader van de faillissementswet streng te beoordelen, zodat een gefailleerde niet te snel vrijgesteld wordt van openstaande schulden.

Een voorschot vragen is een courante praktijk in de bouw, maar dan gaat het dikwijls om een voorschot van 20 à 30 procent. Een wettelijk kader voor voorschotten bestaat niet en is al evenmin wenselijk. Zo reageert de Confederatie Bouw op de reportage die het VRT-nieuwsprogramma Pano gisterenavond heeft uitgezonden. De Confederatie Bouw raadt consumenten aan om hogere voorschotten te vermijden en geeft die tip ook mee op haar website www.buildyourhome.be, een website van de organisatie die vooral op de (ver)bouwer gericht is.

Op diezelfde website staan trouwens nog 9 andere tips die de Confederatie Bouw meegeeft aan bouwers en verbouwers. Zo raadt de sectorfederatie particulieren aan om, alvorens in zee te gaan met een aannemer, na te gaan of hij geen sociale en/of fiscale schulden heeft. Dat kan eenvoudig via de websites van de RSZ en de fiscus. Daarnaast wordt ook aangeraden om na te gaan of de aannemer aan de vereiste beroepsbekwaamheden beantwoordt, zolang deze bekwaamheden nog wettelijk verplicht zijn. Vlaanderen is immers van plan om die regeling vanaf 1 januari 2019 af te schaffen voor 11 bouwberoepen waardoor consumenten dan niet langer kunnen terugvallen op deze controlemogelijkheid. Ook het aanvragen van een offerte, het niet gebruikmaken van cash en het polsen naar de Wet Breyne bij een nieuwbouwproject of een zeer grondige renovatie zorgen ervoor dat een consument niet hoeft te vrezen voor een frauduleus faillissement. Een uitgebreide sensibiliseringscampagne kan helpen om (ver)bouwers niet in de val te laten lopen.

De Confederatie Bouw vraagt om de verzoeken tot schuldkwijtschelding die de gefailleerde in het kader van de faillissementswet kan indienen rigoureus te beoordelen, zodat wie failliet gaat niet zo snel vrijgesteld zal worden van het betalen van de resterende schulden en dus ook niet snel een nieuwe onderneming kan oprichten. “De verhalen die Pano schetst, doen de bouwsector uiteraard geen goed en dat terwijl het hier slechts om een aantal rotte appels gaat. De overgrote meerderheid van de bouwbedrijven respecteert alle regels wel en dat is niet meer dan terecht”, besluit Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Ook interessant