6 procent meer faillissementen in de bouw in 2018

  BE   6 september 2018 Bron: Confederatie Bouw
6 procent meer faillissementen in de bouw in 2018
Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar nam het aantal faillissementen in de bouwsector met 6 procent toe, zo blijkt uit cijfers van Graydon. Vele, vooral kleine bouwbedrijven hebben het moeilijk, onder meer als gevolg van de sociale dumping die in de sector blijft heersen. De Confederatie Bouw vreest dat het aantal faillissementen nog zal toenemen, nu het steeds gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot het bouwberoep. “Het is geen goede zaak dat zomaar iedereen in de bouw kan starten. Zeker in onze sector zijn competenties en een zekere reglementering niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de consument essentieel”, zegt Robert de Műelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Tussen 1 januari 2018 en 31 augustus 2018 gingen er in ons land 1211 bouwbedrijven failliet, zo blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon. Het gaat om een toename met 5,7 procent tegenover de acht eerste maanden van 2017. Volgens de Confederatie Bouw tonen deze cijfers aan dat de sector het nog steeds moeilijk heeft ondanks de economische heropleving. Dat heeft mede te maken met de blijvende sociale dumping in de sector. De aanscherping van de detacheringsregels, namelijk dat gedetacheerde werknemers in de toekomst dezelfde verloning zullen moeten krijgen als lokale werknemers, zal deze problematiek niet oplossen zolang de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers steeds in hun oorsprongsland worden betaald.

De Confederatie Bouw vreest dat het aantal faillissementen in de bouw nog zal toenemen. Een degelijke reglementering blijft nodig. “Gezonde concurrentie in de sector vraagt een minimaal aantal regels, zo niet kunnen cowboys die over geen enkele vaardigheid beschikken de sector ernstige schade toebrengen. Dat is niet alleen nadelig voor de bouwsector zelf, maar ook voor de consument”, zegt Robert de Műelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Wanneer zomaar iedereen zonder competenties een bedrijf kan opstarten in onze sector zal het hek snel van de dam zijn. Daarom moeten er op alle niveaus (Europa, federaal, regionaal) minimale waarborgen voorzien worden.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo