Algemeen

Pak PFAS bij begin van de keten aan in plaats van enkel bouwsector te viseren

Pak PFAS bij begin van de keten aan in plaats van enkel bouwsector te viseren
Bouwunie trok eerder al aan de alarmbel over de gevolgen van de nieuwe PFAS-regels voor de bouwsector. De impact van het Tijdelijk Handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen is groot. Zo moeten bestaande technische verslagen vanaf 250 kubieke meter ofwel bijkomend geanalyseerd ofwel opnieuw geïnterpreteerd worden. In vele gevallen moeten ook nieuwe of bijkomende staalnames gebeuren.

“Allemaal extra kosten en administratie met ongetwijfeld vertragingen als gevolg”, aldus Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. De PFAS-regels zouden eerst al op 1 januari 2024 in werking treden. Bouwunie waarschuwde dat die timing te krap was en drong aan op uitstel. In die zin is de bouworganisatie tevreden dat de regels op 1 september 2024 zouden in voege gaan. “Dat geeft de sector iets meer tijd om zich voor te bereiden”.

Wat Bouwunie wel nog steeds tegen de borst stoot, is dat enkel de bouwsector moet opdraaien. “Terwijl de industrie PFAS mag blijven produceren en gebruiken. Je lost het PFAS-probleem niet op enkel via grondsanering. Je moet het probleem bij de wortel aanpakken”, aldus Waeytens. De bouworganisatie dringt dan ook aan op een totaalaanpak en een gefaseerde aanpak. Bouwunie hekelt ten slotte ook dat Vlaanderen aan voorbarige goldplating doet. “Europa is nog bezig met de PFAS-regels en toch is Vlaanderen nu al bij de strengste regio’s”.

Bouwunie is voor alle duidelijkheid niet tegen PFAS-regels bij grondverzet. “PFAS is nu eenmaal schadelijk voor de gezondheid, dus als de sector kan bijdragen, dan doet ze dat graag. Maar het moet natuurlijk allemaal haalbaar en betaalbaar blijven.”

Gefaseerd

De nieuwe regelgeving vraagt extra acties op alle bestaande technische verslagen. Verslagen zonder PFAS-onderzoek moet je bijkomend laten analyseren. Die met PFAS-onderzoek vergen een nieuwe interpretatie. Wil je PFAS-houdende grond hergebruiken, dan moet je die grond verplicht saneren. Opnieuw een bijkomende kost en vertragend. Bouwunie vraagt om de inwerkingtreding van de nieuwe PFAS-regelgeving gefaseerd aan te pakken. “Start met de bouwvolumes met minstens 20 000 kubieke meter grondverzet. En zak dan per jaar met 5 000 kubieke meter grondverzet. Zo zitten we over enkele jaren aan het minimumvolume van 250 kubieke meter. Dat geeft alle betrokken actoren de tijd om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Uiteraard allemaal binnen een totaalaanpak van de PFAS-problematiek”, aldus Waeytens.

Ook interessant


Build for Life