Duurzaam Bouwen

Klimaatconferentie Dubai: bouw gaat voluit voor fossielvrije transitie

Klimaatconferentie Dubai: bouw gaat voluit voor fossielvrije transitie
In de aanloop naar de klimaatconferentie in Dubai beklemtoont Embuild Vlaanderen dat de bouwsector zijn inspanningen stelselmatig verhoogt om de fossielvrije transitie te verwezenlijken. Daarbij gaat het niet alleen om een energie-efficiënter gebouwenpark en hernieuwbare energietoepassingen, maar ook om het optimaal gebruik van grondstoffen en bouwmaterialen. Dit jaar heeft de bouwfederatie het eerste Vlaamse Betonakkoord gelanceerd. Het gaat om een mijlpaal voor alle stakeholders in de betonketen om samen werk te maken van minder materialengebruik en meer groen beton. Intussen hebben meer dan 80 bouwbedrijven, materialenproducenten, overheden en kennisinstellingen het betonakkoord ondertekend.

Vlaams Betonakkoord

Wereldwijd wordt er vooral gebouwd met beton. Daardoor gaat het om een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Zo zorgt de productie van cement alleen voor 7% van de globale uitstoot. Maar beton valt voor 100% te recycleren als het bij sloop in een voldoende zuivere vorm vrijkomt. De productie van groen en circulair beton is in opmars, maar een versnelling dringt zich op. Daarom maakt de sector* werk van het Vlaams Betonakkoord om tegen 2030 de CO2-uitstoot bij betonproductie te halveren (t.o.v. 1990 emissies). Bovendien dient tegen 2030 het ontwerp van gebouwen en kunstwerken te voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden.

Fossielvrije transitie

Als Embuild Vlaanderen gaan wij voluit voor de Europese en Vlaamse doelstellingen. De bouwfederatie beklemtoont dat in Vlaanderen nieuwe gebouwen vanaf 2025 fossielvrij dienen te zijn. En dat er sinds kort ook een renovatieverplichting tot label D geldt voor verkochte woningen. Conform de Europese richtlijn is energielabel A voor alle gebouwen in 2050 de finale doelstelling.

“Embuild Vlaanderen zet in op opleidingen om installateurs om te scholen van mazout en gas naar fossielvrije alternatieven. Tegen 2030 komen er bijna 20.000 nieuwe jobs bij in de bouwsector om de energie- en klimaattransitie in goede banen te leiden”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


Verschillende elementen spelen een belangrijke rol in die fossielvrije shift:

  • Energierenovatie. De Vlaamse overheid heeft met de invoering van een renovatieverplichting bij de overdracht van een woning een belangrijke aanzet gegeven tot de realisatie van een klimaatneutraal Vlaanderen tegen 2050. Het langetermijnpad met verstrengingen richting label A is intussen bekend. Volgens Embuild Vlaanderen is op basis van de verkopen en andere overdrachten tegen 2050 te verwachten dat 100 % van de bestaande woningen zullen worden gerenoveerd.

  • Installaties. Om klimaatneutraliteit te bereiken volstaat het niet om de bouwschil aan te pakken. Embuild Vlaanderen gelooft ook sterk in de bijdrage van de installaties. PV-panelen, warmtepompen en batterijen worden almaar efficiënter. Belangrijke sprongen vooruit, niet alleen op het vlak van energie-efficiëntie maar ook op het vlak van comfort, zijn nog mogelijk dankzij slimme gebouwen. In die gebouwen worden de traditioneel los van elkaar staande technieken op een digitale manier met elkaar geconnecteerd.

  • Hernieuwbare energie. Op het vlak van hernieuwbare energie merken we een snellere toename dan verwacht. In nieuwe woningen worden versneld warmtepompen geïnstalleerd. De fors toenemende elektromobiliteit zal het gebruik van hernieuwbare energie verder doen toenemen. Tegelijk moet de Vlaamse overheid haar prognoses voor zonne- en windenergie stelselmatig naar boven herzien.

* Het gaat om een initiatief van de projectpartners binnen het project ‘Circulair Beton’ ondersteund door de Vlaamse overheid. De initiatiefnemers weerspiegelen de bouwketen: Groen Beton Vert, Buildwise, Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen. Elke bouwprofessional en stakeholder in de betonketen kan het Betonakkoord raadplegen en ondertekenen via de website www.betonakkoord-vlaanderen.be