Optimale herstart voor nieuwe VRT-gebouw dankzij bouwteam

  BE   25 juni 2021 Bron: Confederatie Bouw
Optimale herstart voor nieuwe VRT-gebouw dankzij bouwteam
Consortium VRT Morgen bouwt nieuwe VRT-gebouw
De openbare omroep heeft onlangs bekend gemaakt beroep te doen op een bouwteam om haar nieuwe gebouw te realiseren. Het gebouw moest normaal al dit jaar klaar zijn, maar een eerdere aanbesteding die gepaard ging met een architectuurwedstrijd draaide op niets uit omdat de ambities niet te verenigen waren met het budget. Ditmaal rekent de VRT op een Design-build-formule met een team van architecten en aannemers. De openbare omroep heeft er goed aangedaan de aanbestedingswijze aan te passen, omdat met de Design-build-formule de kosten realistischer kunnen worden ingeschat en de werken beter kunnen worden voorbereid. De Vlaamse Confederatie Bouw is verheugd over de huidige werkwijze van de VRT en beklemtoont het belang van een bouwteam waarbij aannemers van meet af aan bij het ontwerp worden betrokken.

De VRT kiest voor een geďntegreerde aanpak gekend als Design-build. Daarbij werken architect en aannemers van bij aanvang van het ontwerp samen aan het project. Deze formule valoriseert de knowhow van de aannemer van meet af aan. En dat is zeker bij complexere projecten van groot belang. Daardoor wordt de kwaliteit van het ontwerp en de betaalbaarheid van het project van in het begin van het proces op elkaar afgestemd. De Design-build-formule biedt de aannemer (bouwteam) meer mogelijkheden om het project te realiseren tegen de vooraf afgesproken prijs, net omdat hij zo vroeg in het proces betrokken wordt. Terwijl bij een architectuurwedstrijd de afstemming van de bouwprijs door de aannemer pas gebeurt nadat het ontwerp volledig uitgetekend is en de omgevingsvergunning voor de realisatie bekomen is.

Vlaanderen heeft in de laatste 15 jaar reeds een brede ervaring opgebouwd in projecten die tot stand komen dankzij deze Design-build-formule. De succesfactoren van deze formule, alsook andere geďntegreerde samenwerkingsvormen en vormen van publiek-private samenwerking hebben de Vlaamse Confederatie Bouw en de vorige Vlaamse regering trouwens in een PPS-charter gegoten. De principes uit dit charter vormen ook de basis voor een goede structurering van een DB-formule. Dit charter werd opgemaakt als model voor toekomstige PPS-projecten van (lokale) besturen en overheidsagentschappen. Niet alleen heeft zo’n PPS-structuur een specifieke eigenheid waarbij de aanbestedende overheid een beroep doet op de expertise en creativiteit van private partners om het project te realiseren. Ook kan het partnership financiering, onderhoud, uitbating, ontwikkelingsrisico enz. inhouden. Net via deze formule kunnen goede afspraken en een transparant kader tussen alle partners opgemaakt worden, waardoor risico’s gereduceerd worden. Het toepassen van de principes van het PPS-charter bij grotere en complexere projecten, leidt tot een win-win voor de overheid, de private partners en last but not least de maatschappij.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo