Architectuur

Consortium VRT Morgen bouwt nieuwe VRT-gebouw

Consortium VRT Morgen bouwt nieuwe VRT-gebouw
De VRT heeft een partner voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects, Bureau Bas Smets, Tractebel, CES, Ideal Acoustics, Willemen Construct, Jan De Nul Group en EEG. Onder de naam VRT Morgen bundelen zij hun krachten om het nieuwe VRT-huis te realiseren waarheen de publieke omroep kan verhuizen vanaf de zomer van 2026. Het nieuwe mediahuis zet maximaal in op flexibiliteit en samenwerking en plaatst ontmoetingsplekken tussen de VRT-medewerkers centraal. Het is een compact en toegankelijk gebouw dat bestaat uit twee gestapelde volumes. Een gelijkvloers met mezzanine en slechts drie bovenliggende verdiepingen van 87 x 87 m typeren het bouwwerk. Een groene omgeving floreert in en rond het nieuwe VRT-huis.

nieuwe VRT-gebouw

Een gebouw dat onze nieuwe manier van samenwerken stimuleert

Het nieuwe VRT-huis van 65.000 m² – waarvan 40.000 m² bovengronds – blijft op de huidige site aan de Reyerslaan en wordt omschreven als een horizontaal gebouw met twee gestapelde volumes. Het eerste achthoekige volume is een basis die bestaat uit een ruime lobby, vele ontmoetingsplekken voor medewerkers en bezoekers én drie grote televisiestudio’s. Daarbovenop komt het tweede volume, het werkveld, bestaande uit slechts drie verdiepingen. Elke verdieping bestaat uit een bijzonder ruime werkvloer, een vierkant van 87 m x 87 m waar samenwerking centraal staat. De VRT is een creatief huis en in de toekomst zal het mogelijk zijn om heel makkelijk op elke kantoorvloer content te maken. Flexibiliteit en mediacreatie gaan hand in hand. Op vlak van toegankelijkheid streeft het nieuwe VRT-huis naar een A++ label, wat staat voor een uitstekend toegankelijk gebouw voor bezoekers en medewerkers.

“We hebben gekozen voor een horizontaal gebouw dat een nieuwe manier van samenwerken bevordert en silo’s doorbreekt tussen onze afdelingen”, aldus CEO van de VRT Frederik Delaplace. “Onze mensen zullen letterlijk samen-werken op grote werkplatformen die flexibel kunnen inspelen op hoe media de komende decennia evolueren. Het gebouw vormt een nieuwe leefwereld voor de medewerkers: een plek waar creatie en interactie centraal staan en waar we overal media kunnen maken.”

nieuwe VRT-gebouw

Een duurzaam gebouw met vijf binnentuinen en een compacte voetafdruk

Het nieuwe VRT-huis is een compact gebouw, geïntegreerd in de natuurlijke omgeving en met een beperkte ecologische voetafdruk. Het bouwproject kiest enerzijds voor het behoud van zo veel mogelijk bestaande bomen en anderzijds is het nieuwe gebouw 100% vrij van fossiele brandstoffen. Er wordt gebruik gemaakt van een goed isolerende gebouwenschil en het gebouw wordt volledig verwarmd met behulp van gerecupereerde warmte en warmtepompen. Op het dak staan nog eens 2.300 m² zonnepanelen om de elektrische installatie te ondersteunen.

De VRT kiest ook letterlijk voor een groen gebouw met vijf grote binnentuinen en aanpalende terrassen. Door de combinatie met de bomen en het park is dit een uitgesproken groene omgeving, binnen en buiten.

nieuwe VRT-gebouw

Verhuizing gepland vanaf de zomer van 2026

Het bouwteam heeft de ambitie om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. De komende maanden worden de VRT-medewerkers van nabij betrokken om vast te leggen hoe de merken en afdelingen zich ruimtelijk tot elkaar zullen verhouden. Intussen wordt het dossier klaargemaakt voor de aanvraag van de bouwvergunning. Wanneer deze vergunning afgeleverd is, wordt de exacte startdatum van de werken bepaald. Het doel is om te verhuizen vanaf de zomer van 2026.

nieuwe VRT huis

nieuwe VRT-gebouw
Het nieuwe VRT-huis is een veelzijdig gebouw, zowel letterlijk door het achthoekige basisvolume als figuurlijk. Het is de ideale plek om media te maken, een huis voor de medewerkers en een ontmoetingsplek voor de bezoekers.

Basis: De basis is een achthoekig volume waar de connectie met de omgeving belangrijk is. Er is een ruime en uitnodigende ontvangstruimte, een eventruimte van 500 m², een bedrijfsrestaurant, drie grote televisiestudio’s en logistieke werkruimtes zoals laad- en loszones, de regie, loges … Parkeren zal ondergronds gebeuren.

Veld: Bovenop de basis bevindt zich het veld van drie verdiepingen of werkvloeren, die geperforeerd zijn door vijf binnentuinen. Op deze drie open werkvloeren staan samenwerking en ontmoeting centraal. Hier bevinden zich de nieuwsstudio en de radiostudio’s en maak je bovendien heel makkelijk media omdat verschillende mediafaciliteiten op de werkvloer geïntegreerd zijn. Verder zijn er plekken om samen te werken, te brainstorm, in stilte te werken … afhankelijk waarnaar een medewerker op zoek is.

Kersten Geers (Architect, OFFICE Kersten Geers David Van Severen): “De VRT huist binnenkort in een compact en horizontaal gebouw. Een beetje als een platgelegde VRT-toren, want het gebouw is bijna even breed als de toren nu hoog is. Dit volume is als een volledige verkaveling, een veld voor alle VRTmerken en -afdelingen. Dat mediaveld wordt gedragen door een veelzijdige basis.”

David Van Severen (Architect, OFFICE Kersten Geers David Van Severen): “De nieuwe VRT is een cultuurfabriek, het is een atelier om media te maken. Waar je maar wil. En iedereen zit bij elkaar in de buurt. Geen afstand, maar samenwerking, overleg en creatie. Vele tuinen in het gebouw en grandioze bomen errond zorgen voor een totaal nieuwe, inspirerende omgeving.”

John Eyers (Architect, Jaspers-Eyers Architects): “Het ontwerp draait om de ontmoeting tussen mensen. Een open, centrale trap verbindt de werkvloeren en gemeenschappelijke delen. En ook daar staat interactie centraal dankzij de aanwezigheid van verschillende tuinen en aangename ontmoetingsplekken.”

Bas Smets (Landschapsarchitect, Bureau Bas Smets): “Het gebouw is opgetrokken rond vijf ruime binnentuinen die toegankelijk zijn vanuit de werkruimtes. Een uitbundige vegetatie filtert enerzijds het daglicht en zuivert anderzijds de lucht. Dankzij de slimme positionering van het gebouw in de site worden de bestaande grote bomen in het park maximaal behouden. Het gebouw heeft daardoor tegelijkertijd uitzicht op het bestaande publieke park en inkijk in de intieme tuinen aan de binnenkant.”

nieuwe VRT-gebouw

Het nieuwe VRT-huis in cijfers

 • 1 basis en 1 veld
 • Een veld van 3 verdiepingen

 • 65.000 m² gebouw
 • Elke verdieping is 2 voetbalvelden groot

 • 18.000 m² flexibele werkplekken
 • 5.000 m² groene ruimte
 • 5 binnentuinen
 • 10.000 m² ontmoetingsruimtes

 • 500 m² eventruimte
 • 3 grote tv-studio’s
 • 1 studio op de nieuwsvloer
 • 5 radiostudio’s

 • 100% toegankelijk voor iedereen
 • 2.300 m² zonnepanelen

nieuwe VRT-gebouw

Ook interessant