Verwarming & Sanitair

Ook geothermische verwarming geniet van btw-verlaging

Ook geothermische verwarming geniet van btw-verlaging
Het pas gepubliceerde koninklijke besluit over de (tijdelijke) verlaging van de btw naar 6% geldt niet alleen voor fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, maar ook voor begeleidende werken, zoals de grondboringen voor systemen met geothermische warmtepompen.

"Dat is goed nieuws voor iedereen”, zegt Yves Geboers, voorzitter van de Federatie Geothermische Boringen binnen de Cluster Complementaire bedrijven van de Confederatie Bouw. Toch verwacht hij niet dat deze fiscale maatregel het aantal opdrachten voor geothermische systemen op korte termijn spectaculair zal doen toenemen. "Het belang ervan zit eerder in de aandacht die de toepassing hiermee krijgt. De technologie erachter bestaat al twintig jaar, maar in België kwam het gebruik ervan slechts langzaam op gang. Er was veel weerstand van conventionele verwarmingssystemen, al voelt iedereen aan dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen ten einde loopt. Het is eigenlijk jammer dat het een oorlog is die hier voor een tempoversnelling zorgt."

Nederland staat al verder

In Nederland, gasland bij uitstek, is geothermie intussen al twintig jaar een standaardtechniek. "We hopen dat studiebureaus en architecten haar nu ook in België meer zullen voorschrijven”, aldus Geboers. De huidige fiscale maatregel ziet hij vooral voor privé-woningbouwers als een stimulans. "Voor bedrijven bestaan al andere fiscale prikkels en ecologiepremies."

Slimme combinatie

Geboers is tevreden dat het koninklijk besluit warmtepomp- en zonnesystemen over één kam scheert. "Zeker bij nieuwbouw is de toekomst aan een slimme combinatie van technieken, met inbegrip van degelijke isolatie. Een warmtepomp verbruikt wat elektriciteit, de zon kan die leveren. De hele energietransitie neigt overigens naar een meer op elektriciteit gebaseerde samenleving. Een geothermisch systeem kan niet alleen warmte leveren, maar ook koelte. En het kan beide bufferen. Dit betekent dat warmtepompen niet noodzakelijk moeten draaien op de momenten van warmte- en koeltevraag, maar kunnen worden opgestart bij zonneschijn of op momenten dat de elektriciteitsprijs laag is. Vandaag kennen we al dag-, nacht- en weekendtarieven, maar het slimme stroomnet van de toekomst zal meer prijsvariaties kennen, naargelang de vraag en het aanbod op de markt. In Duitsland worden consumenten op sommige momenten al vergoed om elektriciteit van het net af te nemen."

Over één aspect van het koninklijk besluit heeft hij spijt. "De specifieke werken aan warmtedistributie via vloerverwarming komen niet aanmerking voor het verlaagde btw-tarief. De regering redeneerde dat vloerverwarming ook kan worden gebruikt met traditionele verwarmingssystemen met fossiele brandstoffen. Dat klopt in principe wel, maar vloerverwarming bereikt zijn hoogste efficiëntie in combinatie met een warmtepomp. Daarom zou het logisch geweest zijn om ook de werken aan de vloerverwarming mee te nemen in de btw-verlaging."

De gedetailleerde wettekst vindt u hier.

Ook interessant