Energie

Tijdelijke en kostelijke btw-verlaging voor energie is geen duurzame oplossing

Tijdelijke en kostelijke btw-verlaging voor energie is geen duurzame oplossing
In plaats van het btw-tarief voor energie te verlagen vraagt Bouwunie om te focussen op het verbruik en de betaalbaarheid van de energiefactuur op lange termijn. De beroepsvereniging pleit voor een “fictieve terugbetaling van de btw” via een belastingvoordeel voor wie investeert in energiebesparende maatregelen, in plaats van een tijdelijke maar dure btw-verlaging op energie.

“Een zuivere btw-verlaging voor energie is een kortetermijnoplossing. Men betaalt initieel minder, maar op lange termijn wordt ze verrekend in de index en komt ze ten koste van al wie werkt,” zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Daarom pleit Bouwunie voor een netto belastingaftrek ter waarde van het betaalde btw-bedrag voor duurzame investeringen die worden uitgevoerd door een aannemer.

Jean-Pierre Waeytens: “We praten uiteraard niet over een voordeel voor bijvoorbeeld het plaatsen van stookolieketels . Het moeten duurzame en toegelaten investeringen zijn, die passen binnen het huidig beleidskader. Denk aan isolatiewerken, het plaatsen van een warmtepomp, zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepompboiler. Deze investeringen zorgen voor een blijvende verlaging van de energiefactuur. De mogelijkheid om de betaalde btw in mindering te brengen van de inkomstenbelastingen betekent een eenmalige kost voor de overheid. Bouwunie is er daarenboven van overtuigd dat deze kost deels gecompenseerd zal worden door de bijkomende belastingen die worden geïnd door de hogere omzet bij de bedrijven die de werken uitvoeren.”

Concreet zou dit betekenen dat wie voor 10.000 euro investeert in dergelijke duurzame en toegelaten investeringen bij een btw-tarief van zes procent van een effectieve en reële belastingvermindering van 600 euro geniet. Voor werken waar eenentwintig procent btw van toepassing is, bedraagt het voordeel zelfs 2.100 euro.

“Het voordeel is in eerste instantie snel voelbaar voor de consument want onmiddellijk na de werkzaamheden zal zijn energiefactuur drastisch verlagen. Daarenboven geniet men van een supplementair voordeel op het moment dat men zijn afrekening ontvangt van zijn inkomstenbelastingen het aanslagjaar volgend op het jaar van de investeringen. Het betekent bovendien weer een grote en noodzakelijk stap richting het behalen van de klimaat- en renovatiedoelstellingen”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Ook interessant