Nieuwe app Check Inhoudingplicht is prima

  BE   8 maart 2017 Bron: Bouwunie
Nieuwe app Check Inhoudingplicht is prima
De RSZ en de fiscus (FOD Financiën) lanceren gezamenlijk twee mobiele toepassingen of apps: een Check Inhoudingsplicht (gisteren actief) en een Check Limosa, die eerstdaags actief wordt. Met de app Check Inhoudingsplicht gaat een bouwbedrijf of opdrachtgever in één klik na of de (onder)aannemer waarmee het in zee gaat geen sociale of fiscale schulden heeft. Dit is van belang om te weten of al dan niet een inhouding op de factuur van deze onderaannemer moet gebeuren.
Daarnaast hebben beide overheidsdiensten een app laten ontwikkelen om de echtheid van het meldingsbewijs Limosa-1 van buitenlandse zelfstandigen en werknemers te checken.

Bouwunie verwelkomt de nieuwe app check inhoudingsplicht. De gemakkelijke controle op eventuele sociale of fiscale schulden is voor bouwbedrijven zeer belangrijk. De sancties voor wie in zee gaat met een aannemer met schulden zijn torenhoog. De app is gebruiksvriendelijk en zeer overzichtelijk. Bouwunie beschouwt de app als een perfecte aanvulling op haar eigen online toepassing waarmee de leden tientallen bedrijven tegelijkertijd controleren. De Bouwunie-toepassing geeft extra informatie over de gecontroleerden via rechtstreekse linken naar de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de gepubliceerde jaarrekeningen en het werkgeversrepertorium van de RSZ.

Bouwunie betreurt dat het nog altijd onmogelijk is om buitenlandse bedrijven te controleren. Die kunnen ook sociale en/of fiscale schulden in België hebben of creëren en een Belgische aannemer of opdrachtgever kan daarvoor opdraaien. Bouwunie vraagt de overheid ook de buitenlandse bedrijven op te nemen in de databank om hen zo efficiënt en snel te controleren. Doel is bedrijven die zich bezondigen aan sociale fraude en sociale dumping van de Belgische werven weg te houden.

Over de app om de Limosa na te gaan is Bouwunie minder positief. De Belgische aannemers moeten al nagaan of buitenlanders in het bezit zijn van een Limosa. Als ze dit niet doen of als ze buitenlandse werknemers of zelfstandigen zonder Limosa op hun werven laten werken, kunnen ze zwaar beboet worden. Daar komt nu het nazicht op de echtheid van een Limosa-melding bij. Dat is een bijkomende administratieve verplichting voor bouwbedrijven! Wat moet er gebeuren als blijkt dat bepaalde gegevens niet juist zijn? Levert dat een extra boete op?

“De controle op de echtheid en de juistheid van een Limosa is een taak voor de inspectiediensten. Niet voor aannemers of opdrachtgevers”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie. “Het ware beter geweest om de buitenlanders onmiddellijk in een databank te steken. Aannemers en opdrachtgevers kunnen hen dan snel en eenvoudig controleren op het al dan niet hebben van sociale en fiscale schulden, bijvoorbeeld via het inlezen van de QR-code die op de Limosa staat”, geeft hij nog mee.

Link: www.checkinhoudingsplicht.be


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo