Verlies van 26.000 jobs in bouwsector tegen 2019

  BE   12 februari 2016 Bron: Confederatie Bouw
Het aantal verloren jobs in de bouw blijft toenemen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die de Confederatie Bouw vandaag voorstelt. Dat is niet enkel een probleem voor de bouw, maar ook voor de regering Michel. “Er gingen al 19.000 jobs verloren in de bouw,” zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. “Aan dit tempo zullen er tegen 2019 nog eens 26.000 bouwjobs verdwijnen. De regering lijkt dit niet te willen inzien en zal in haar meerjarenbegroting aankijken tegen een correctie van 1,3 miljard!”

Nochtans erkent de regering dat door de invoer van gedetacheerde buitenlandse arbeidskrachten de jobs van onze eigen arbeiders in gedrang komen. In het kader van de taxshift kwam er zelfs een formeel engagement: de bouw kreeg ruim 600 miljoen toegewezen om de loonkosten te verlagen en de concurrentiekracht te herstellen. Maar wanneer treedt die maatregel in werking? In 2020? Dan is het te laat voor de werkgelegenheid in de bouw, de diverse activiteiten die zorgen voor jobcreatie, de groei en de overheidsfinanciën .

We mogen ondertussen spreken van een werkgelegenheidscrisis in de bouw. Sinds eind 2011 gingen 19.000 jobs verloren. Het aantal arbeidersbanen in de sector liep met meer dan 10% terug. De werkgelegenheidscoëfficiënt van de Belgische bouwactiviteiten verslechterde met 3% per jaar sinds het begin van het decennium. Dit tempo versnelde sinds half 2013 (5% per jaar). Het aantal Limosa-meldingen voor bouwactiviteiten uitgeoefend door buitenlandse werknemers steeg in één jaar tijd met 25% (van 314.000 in 2014 naar 394.000 in 2015).

De activiteit in de sector hield beter stand. Sinds eind 2011 tekenen we een groei op van 4,3%. Kijken we naar het jaar 2015, dan zien we dat de bouw groeide met 1,6%. Het segment van de nieuwbouw groeide vorig jaar met 2%. Dat komt omdat kandidaat-bouwers in Vlaanderen wilden anticiperen op nieuwe energie-eisen. In 2016 verwachten we echter opnieuw een daling van de nieuwbouw. Ook de renovatie groeide licht in 2015 (+2,5%). De niet-woningbouw ging achteruit (-3%). Voor 2016 wordt opnieuw een lichte groei voorspeld voor de totale activiteit in de bouw.

Zorgwekkend zijn de marges in de sector, die intussen zo laag zijn (minder dan 4%) dat ze de rentabiliteit van veel Belgische bedrijven in het gedrang brengen. Onze bedrijven lijden erg onder de oneerlijke buitenlandse concurrentie die de prijzen nog meer onder druk zet. Als hetzelfde werk 30% goedkoper kan door gedetacheerde arbeiders in te zetten, worden onze bedrijven voor de keuze gesteld: zich aanpassen of verdwijnen. Wil men dat echt?

Robert de Mûelenaere: “De regering moet zich ernstig zorgen maken over haar meerjarenbegroting. Met elke verloren baan in onze sector verliest zij € 33.000 aan inkomsten. Maar het probleem is ruimer. Als we de trend in de bouw niet vlug omkeren, stappen wij over naar een volledig nieuw economisch model. Het geld dat wij met zijn allen investeren in de bouw verdwijnt dan steeds meer naar het buitenland. Onze jongeren zullen zich niet meer interesseren in een bouwjob en we zullen verplicht zijn om werkkrachten uit het buitenland te halen. We moeten deze vicieuze cirkel breken voor het te laat is!”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo