Controles op sociale dumping leveren resultaten op

  BE   5 februari 2016 Bron: Bouwunie 2 800 keer gelezen
Controles op sociale dumping leveren resultaten op
Bouwunie is verheugd dat de aanpak van de sociale dumping in de bouwsector resultaten boekt. Bij gerichte controles werden bij bijna één op de twee gecontroleerde bedrijven, inbreuken vastgesteld. Dat schrijft de krant De Tijd op basis van cijfers van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Bart Tommelein. Bouwunie benadrukt dat de aanpak van sociale fraude in de bouwsector van het allergrootste belang is. Al te vaak worden reguliere bouwbedrijven weggeconcurreerd door buitenlandse bedrijven of bedrijven die met buitenlanders werken, zonder alle wettelijke verplichtingen te respecteren. Bouwunie vraagt tevens met aandrang om de concurrentiepositie van de reguliere bouwbedrijven ook te vrijwaren van deloyale concurrentie door snel een loonlastenverlaging toe te kennen. Volgens Bouwunie moeten de opbrengsten uit de strijd tegen sociale dumping volledig terugvloeien naar de bouwsector.

Bouwunie juicht gerichte controles toe en was al een hele tijd vragende partij voor controles op vooraf geselecteerde werven waar een vermoeden was van sociale dumping. De resultaten die de krant De Tijd publiceert, zijn dan ook een bevestiging van een zeer sterk vermoeden. “We hadden al lang duidelijke aanwijzingen dat er fraude was met A1-formulieren en dat de hier geldende minimumlonen niet betaald werden. Met deze gerichte controles is dat nu ook bewezen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie. “Deze controles bevestigen ook de feedback die wij van het terrein krijgen dat buitenlandse werknemers veel meer uren kloppen dan wettelijk toegelaten.”

Aandacht voor reguliere bouwbedrijven die met eigen personeel werken

De strijd die reguliere Vlaamse bouwkmo’s met eigen personeel aangaan met bedrijven van en met buitenlanders is een oneerlijke strijd. De deloyale concurrentie waarmee onze Vlaamse bouwbedrijven geconfronteerd worden, is moordend. Daarom ijvert Bouwunie, samen met de ganse bouwsector, al een hele tijd voor een loonlastenverlaging van 6 euro per gewerkt uur. De regering Michel beloofde de bouwsector 604,9 miljoen euro in 2020 maar dat is te laat en het bedrag is onvoldoende. De bouwsector verwacht snel een krachtig signaal van de overheid. Dat dit dringend is, bewijst de spectaculair dalende tewerkstelling in de bouwsector. Op vier jaar tijd gingen in Vlaanderen maar liefst 12.000 arbeidersjobs verloren.

Opbrengsten moeten terugvloeien naar de bouwsector

Volgens staatssecretaris Tommelein stegen de opbrengsten uit de controles naar sociale fraude in met 30% tot 180 miljoen euro. Een derde van dat bedrag zou komen van de bouw- en van de transportsector. “Wij vragen dat de volledige opbrengst uit de strijd tegen de sociale dumping in de bouw integraal terugvloeit naar de bouwsector”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

Bouwsector hoopt op blijvende aanpak van sociale fraude

Bouwunie wijst erop dat de sociale dumping blijvend moet aangepakt worden en hoopt dat de uitvoering van het 40-puntenplan van staatssecretaris Tommelein voor een eerlijke concurrentie in de bouwsector verder wordt uitgevoerd.
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo