Architecten weinig optimistisch over bouwconjunctuur

  BE   19 januari 2016 Bron: NAV
Architecten weinig optimistisch over bouwconjunctuur
De bouwsector heeft het afgelopen jaar te lijden gehad onder de economische conjunctuur, gecombineerd met de onzekerheid over wijzigingen op het vlak van financiële stimulansen zoals de woonbonus, de renovatiepremie…. De gerealiseerde omzetten bij architecten zijn grotendeels status quo gebleven, en de meeste architecten verwachten in 2016 niet meteen beterschap. Dat blijkt uit de jaarlijkse conjunctuurenquête van NAV, de Vlaamse architectenorganisatie.

363 architecten werkten mee aan het onderzoek waarbij vijf segmenten worden bekeken: de particuliere woningbouw, de residentiële en de niet-residentiële projectbouw, de sociale woningbouw en de overheidsprojecten. De enquête gebeurde in december 2015.

In de particuliere nieuwbouw gaat het erg moeilijk: bijna de helft van de architecten geeft aan onvoldoende werk te hebben (42 %), en ongeveer een derde (35%) zegt wél voldoende werk te hebben. In de particuliere renovatiemarkt is de malaise iets minder: daar zegt maar 28% onvoldoende werk te hebben, ten opzichte van 38% die wel een voldoende gevulde orderportefeuille heeft. Toch is de hausse van bijvoorbeeld het jaar 2011, toen dit cijfer een extreme piek kende (89,8%), duidelijk voorbij.

Opvallend is dat de verwachtingen bij de architecten voor beide sectoren min of meer hetzelfde zijn: zowel bij nieuwbouw als bij renovatie verwacht zo’n 70% dat de omzet in 2016 gelijk zal blijven of dalen, terwijl amper een vierde van de respondenten (25%) uitgaat van een stijging. De verwachting voor een daling is in de nieuwbouwmarkt echter groter: 27% t.ov. 17% bij renovatie.

In het segment van de sociale woningbouw is men het meest tevreden over de omzet, al zegt maar net de helft (51%) dat ze die omzet voldoende vinden.

Betaalbaar bouwen blijft uitdaging

Verder valt op dat het budget voor woningbouw de laatste jaren nog verder gestegen is. Voor de nieuwbouwmarkt is het budget gestegen van 270.317,50 euro (excl. btw, excl. grond, excl. kosten architect) in 2012 tot 293.120 euro vandaag. Dat is een stijging met 8,5 %. De kostprijs voor een renovatie is minder snel gestegen. Dit jaar is dit 140.902,72 euro, wat een stijging is van 4,5% is ten opzichte van de 134.267,70 euro uit 2012.

Betaalbaar bouwen en verbouwen wordt de grootste uitdaging voor de volgende jaren.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo