Ter plaatse getrappel rond sociale dumping nekt bouwsector

  BE   12 mei 2016 Bron: Confederatie Bouw
Het voorstel van Marianne Thyssen, Europees commissaris voor o.a. Werk & Sociale Zaken, om gedetacheerde werknemers in Europa het zelfde loon toe te kennen als die van de werknemers van het land waar zij aan de slag zijn, gaat terug naar af na hevig verzet van de Oost-Europese lidstaten. Hoewel de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) het voorstel niet verregaand genoeg vindt, betreurt zij deze vertraging ten zeerste. Niet het minst vanwege het aanzienlijke jobverlies als gevolg van het uitblijven van overkoepelende, doortastende maatregelen tegen het huidige mechanisme die sociale dumping mogelijk maakt.

De bouwsector heeft sinds 2011 aan 19.000 loontrekkenden ingeboet, terwijl de bouwactiviteiten uitgeoefend door buitenlandse werknemers de laatste jaren aanzienlijk toenamen. Zo stegen het aantal Limosa-meldingen voor bouwactiviteiten uitgeoefend door buitenlandse werknemers van 157.000 stuks in 2011 naar 394.000 stuks in 2015.

Het is dan ook alle hens aan dek geblazen. In eigen land moet er dringend verder gewerkt worden aan een geflankeerd beleid tussen federale en gewestregering. Zo dringen samenwerkingsakkoorden op bilaterale basis zich op met de Oost-Europese landen in kwestie. Onlangs werd er federaal beslist om de controles tegen sociale dumping op te drijven maar het is daarvoor nog wachten op aanwervingen door de overheid. VCB dringt er op aan dat de Vlaamse regering in overleg met het federale niveau complementaire, eigen acties neemt binnen haar bevoegdheden. In het bijzonder denken we aan de controle op de naleving van interimarbeid inzake de eigen overheidsopdrachten. Zo kan de Vlaamse regering voor haar eigen opdrachten of voor opdrachten die ze betoelaagt extra kwaliteitseisen opleggen, bijv. door te vereisen dat de inschrijvende aannemer een deel of bepaalde delen van de werken zelf uitvoert.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo