Nieuwbouw

Nieuwe Vlaamse regering kan met bouw inzetten op meer jobs in Vlaanderen

Nieuwe Vlaamse regering kan met bouw inzetten op meer jobs  in Vlaanderen
Gisteren heeft de nieuwe Vlaams minister-president Jan Jambon het regeerakkoord voor deze legislatuur voorgesteld. Een hogere activeringsgraad vormt de hoofdtoon met o.a. een prominente rol voor de VDAB in de begeleiding van werkzoekenden. De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont dat de sector duizenden vacatures heeft voor breed inzetbare profielen.. Een goede match tussen tewerkstellingsbeleid, de bouwsector, jongeren en werkzoekenden, vormt een belangrijke hefboom om meer mensen aan de slag te krijgen in Vlaanderen. Een job in de bouw gaat steeds vaker gepaard met digitalisering, innovatie en klimaat.

VCB-analyse over tekorten in de bouw

De bouwsector verandert steeds sneller. Het belang van klimaatvriendelijke maatregelen dringt zich steeds meer op, de digitalisering laat zich voelen en dat vertaalt zich in de zoektocht naar breed inzetbaar en hoger opgeleid personeel. 26% van de vacatures voor bouwberoepen vraagt hogergeschoolden, 32% vraagt om middengeschoolden. Dat blijkt uit onderzoek van de VCB op basis van cijfers van de VDAB. "Volgens de laatste cijfers zijn ook nog steeds 42% van de vacatures in de Vlaamse bouw voor laaggeschoolden bestemd. Voor hooggeschoolden zijn er evenwel intussen meer dan 4000 vacatures", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Naast de zoektocht naar breed inzetbare profielen, blijven de voornaamste knelpuntberoepen projectleiders, calculatoren en werfleiders. Die vacatures invullen is allesbehalve evident aangezien er te weinig studenten burgerlijk ingenieur en industrieel ingenieur bouwkunde met de opleiding starten en de afgestudeerden ook niet allemaal voor de bouw kiezen.

Doortastend beleid dat matcht met de bouw

Naast een aantrekkelijk bouwonderwijs met oog voor digitalisering en innovatie is een doortastend beleid op het vlak van tewerkstelling en activering, een belangrijke hefboom om vacatures in de bouw ingevuld te krijgen. Zo heeft de nieuwe minister-president Jan Jambon aangekondigd de inspanningen vanuit de VDAB verder op te drijven om werkzoekenden te begeleiden en te activeren. De VCB wijst daarbij op de knelpuntberoepen en de opportuniteiten voor breed inzetbare profielen in de bouw. De impact van de aangekondigde jobbonus op de bouwsector is momenteel nog onduidelijk. Maar indien het bruto maandloon dat in aanmerking komt, wordt afgestemd op de loonstandaard in de sector, kan ook die maatregel effect hebben.

Klimaatgerichte beroepen en toenemende digitalisering

Uit de VCB-analyse blijkt dat bijna al de 20 bouwberoepen met het grootste aantal vacatures in zeer belangrijke mate te maken hebben met het klimaat. De monteur centrale verwarming, de technicus koeling en klimatisatie en de sanitair installateur zijn zelfs op zeer directe wijze bij klimaatregeling betrokken. Ook bij andere beroepen is klimaat en energie niet weg te denken. Zo moeten metselaars nu meer dan ooit oog hebben voor de isolatie in de bouwschil. Bij diverse schrijnwerkberoepen moet er aandacht zijn voor de luchtdichtheid van raam- en deuropeningen. Dakdekkers moeten rekening houden met de isolatie van de daken. Meer dan voorheen moet de onderhoudsvakman instaan voor het onderhoud van de installaties en van de bouwschil. Technici van studiebureaus, werfleiders, conducteurs en tekenaars zijn cruciaal voor de realisatie van energiezuinige gebouwen omwille van hun rol bij de voorbereiding en bij de uitvoering van projecten Zij moeten de projecten zo detailleren en tegelijk zo op de uitvoering toezien dat de energievereisten en de steeds vaker gecontroleerde luchtdichtheid effectief worden bereikt.

Typerend voor de verregaande digitalisering in de bouw is dat het beroep van installateur van communicatienetwerken nu op nummer 2 van de top 20 van meest gevraagde bouwberoepen is terechtgekomen. Het gaat om een beroep waarvoor vier jaren geleden nauwelijks enige vraag bestond en nu ook amper werkzoekenden beschikbaar zijn. Maar ook hier krijgen tal van andere bouwberoepen indirect met digitale technieken te maken zoals BIM (Building Information Modelling), GPS-sturing, ERP (Enterprise Resource Planning), 3D-scanning en 3D-rendering, Virtual en Augmented Reality, Internet of Things en intelligente transportsystemen.

Ook interessant