De kiezer heeft gesproken: nood aan ambitieus beleid op verschillende fronten

  BE   28 mei 2019 Bron: Confederatie Bouw
De kiezer heeft gesproken: nood aan ambitieus beleid op verschillende fronten
De Confederatie Bouw roept de politieke partijen op om, ondanks het complex resultaat, snel rond de tafel te zitten en een ambitieus regeerakkoord uit werken dat ons land op verschillende vlakken en gedurende 5 jaar de juiste richting instuurt. “De prioriteit moet gaan naar een sterk bijgestuurd arbeidsmarktbeleid, een doelgericht klimaatbeleid, een significante toename van de investeringen en een versterking van de koopkracht”, vat Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, samen.

De kiezer heeft gesproken. De kaarten zijn geschud. Nu is het, ondanks de complexe resultaten, tijd voor overleg en samenwerking, niet langer voor campagnetaal. “Er wachten heel wat enorme uitdagingen voor de nieuwe regeringen in ons land”, weet Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Daarom moeten er snel federaal en regionaal sterke regeringen worden gevormd met een ambitieus regeerakkoord. Zij moeten de kans aangrijpen om ons land gedurende vijf jaar bij te sturen op een manier die goed is voor iedereen in de samenleving.”

De Confederatie Bouw heeft tientallen voorstellen naar voor geschoven in haar memorandum, maar stipt nu 4 absolute prioriteiten aan die smeken om krachtdadig beleid. Zo moet ons arbeidsmarktbeleid grondig bijgestuurd worden om de schaarste aan personeel het hoofd te kunnen bieden. Daar moet volgens de bouwsector op dit moment voorrang aan gegeven worden. Ook een sterk klimaatbeleid is nodig. De bouw kan daar een heel belangrijke bondgenoot in zijn vermits de woningen en gebouwen in ons land 40% van de CO2 uitstoten. Door massaal in te zetten op energetische renovatie en sloop-hernieuwbouw is een belangrijke transitie mogelijk.

Verder vindt de sectororganisatie het onontbeerlijk om de overheidsinvesteringen in infrastructuur, openbaar vervoer en gebouwen duchtig op te trekken. België heeft op dat vlak een heuse inhaaloperatie nodig na een jarenlange periode van onderinvestering. Tegelijkertijd blijft het ook belangrijk om de gezinsinvesteringen te ondersteunen door de koopkracht te garanderen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo