Nieuwbouw

Nieuwbouw in 2016 is 10.000 euro goedkoper dan 3 jaar geleden

48% van de Belgen met plannen om een woning te kopen, te bouwen of te renoveren, meent dat kopen en renoveren uiteindelijk duurder is dan een nieuwbouw. Een lagere instapkost en de mogelijkheid om werken te spreiden, zijn belangrijke redenen om voor het kopen en renoveren van een bestaande woning te kiezen. Hoewel 80% bereid is om energiebesparende werken te doen, heeft slechts 1 op 2 concrete plannen hiervoor. De financiële drempel en onrust over premies zijn belangrijke hindernissen. Hoewel kopen en renoveren in de lift zit, gaat dit vaak ten koste van de energie-efficiëntie en duurzaamheid van de woningen in ons land. En dit terwijl bouwen anno 2016 wel 10.000 euro goedkoper is dan 3 jaar geleden.

Dit blijkt uit een recente enquête en analyses van Woningen Blavier over de Belgische woningmarkt. De studie werd uitgevoerd in oktober 2015 door een onafhankelijk studiebureau bij een representatieve steekproef van 600 respondenten met plannen om binnen de 5 jaar te bouwen, kopen of verbouwen. Hierin werd gepeild naar de financiering van een woning en de voorkeur voor nieuwbouw versus kopen en renoveren.

Renoveren betaalbaarder ten koste van energie efficiëntie

44% van de Belgen met plannen voor de aankoop en renovatie van een woning heeft een startkapitaal van minder dan 50.000 euro. Hierdoor is 30% verplicht om de volledige som te lenen.

Het gemiddelde budget voor de aankoop van een woning bedraagt 200.000 euro. Daar bovenop, besteedt 32% nog eens 25.000 à 100.000 euro aan de verbouwing van hun woning. Uiteindelijk stelt 48% vast dat kopen en renoveren duurder is dan nieuwbouw als je de renovatiekost en energiefactuur meetelt.

Hoewel 80% bereid is om de isolatie van zijn woning te verbeteren om energie te besparen, blijkt de helft van de mensen die een bestaande woning willen kopen nog geen concrete renovatieplannen te hebben. Voor velen is dit een budgettaire brug te ver.

“Vele jonge gezinnen vallen terug op de koopmarkt om de investering te kunnen spreiden. Dat is bijzonder jammer gezien die woning veel slechter scoren que energieprestatie en bouwen uiteindelijk zelfs goedkoper is. Vandaag is bouwen zelfs financieel interessanter dan enkele jaren geleden!”, aldus Stefan Hallez.

Nood aan slim beleid

De deelnemers aan het onderzoek zijn voorstander van een beleid dat de juiste prioriteiten stelt. Zo is 37% voorstander van het promoten van afbraak van te oude woningen. Ook de financiering moet beter geregeld worden.

Zo zegt 65% van de respondenten vindt dat hypothecaire leningen voor nieuwbouw voordeliger moeten zijn omdat nieuwbouw energie efficënter is dan renovatie.

Algemeen wil 78% dat banken rekening moeten houden met de geraamde energiebesparing en meerwaarde van energiezuinige investeringen voor het toekennen van een hypothecaire lening.

Naast de financiële drempel is ook de onrust over premies en andere fiscale voordelen een belangrijke hindernis voor energiebesparende renovaties. Zo is 3 op 4 kopers ongerust over het wegvallen van overheidspremies. Ook de kostprijs van renovatie volgens de geldende normen (69%), de BTW-verhoging voor de renovatie van woningen tussen de 5 en 10 jaar oud (62%) en de onduidelijkheid over de renovatiepremie (61%) zijn belangrijke hindernissen.

“Er is duidelijk nood aan een evenwichtiger beleid. Indien de overheid de energie ambities wil halen voor het volledige woningenpark, dan is er nood aan een gelijklopende visie en beleid voor bestaande en nieuwe woningen ”, aldus Stefan Hallez, woordvoerder van Woningen Blavier.

Nieuwbouw geniet voorkeur

Bijna 2 op 3 (57%) van de mensen met plannen om een eigen woning te verwerven, zou liever een nieuw huis bouwen dan een bestaand huis te kopen. Ondanks de voorkeur voor nieuwbouw, ziet 78% zich verplicht om te kopen omwille van de dure bouwgronden. Zelfs een verlaging van de BTW naar 12% is voor 2 op 3 niet voldoende om toch te kiezen voor nieuwbouw. De mogelijkheid om de werken te spreiden in de tijd is een belangrijke reden om eerder een woning te kopen en te renoveren.

De architecturale vrijheid, het wooncomfort en het vooruitzicht om jarenlang geen onderhouds- of herstellingskosten te hebben, spelen een belangrijke rol bij de voorkeur voor nieuwbouw. Ook de mogelijkheid om de woning te ontwerpen om er levenslang in te kunnen wonen, spreekt aan.

Ook interessant