Nieuw samenwerkingsplatform voor energiedeskundigen

  BE   18 september 2015 Bron: Comtext
Wie zijn huis verkoopt of verhuurt, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Maar dat is helaas geen garantie. De wetgeving op dat vlak laat (te) veel ruimte voor interpretatie. Dat leidt tot een grote variatie aan energiescores voor eenzelfde woning of appartement. Een recent onderzoek van OVED, de beroepsorganisatie van de energiedeskundigen, heeft dit duidelijk aangetoond. Volgens Xenadvies bvba kan dit probleem opgelost worden als energiedeskundigen samenwerken.

Uit het OVED-onderzoek kwam naar voor dat de EPC-waarde voor hetzelfde appartement zelfs tot het drievoudige kan oplopen. De energiescore speelt nochtans een grote rol bij de waardebepaling van een huur- of koopwoning. Daarom wil Vlaams energieminister Annemie Turtelboom het systeem hervormen en werk maken van vooropleiding en permanente vorming van de energiedeskundigen. Xenadvies bvba juicht deze plannen toe, maar het bedrijf wil zelf in de eerste plaats werk maken van een goed beheer van de kwaliteit.

Alert blijven

“Het beheer van de kwaliteit moet voorop staan”, licht zaakvoerder Sara Maeyninckx toe. “Het beroep van energiedeskundige professionaliseren is een goede zaak. Maar volgens ons is het veel belangrijker dat energiedeskundigen samenwerken. Hierdoor komen de verschillende interpretatiemogelijkheden in de regelgeving naar voor en blijf je als energiedeskundige alert. Met dat doel hebben wij een samenwerkingsplatform opgezet waarvan we zeker zijn dat het een grote, concrete stap voorwaarts is.”

Dat online-overlegplatform is niet alleen een kennisdatabank, maar ook een slimme dataserver waarop meer dan 2.000 adviezen te raadplegen zijn. Via het platform kunnen de energiedeskundigen bij hun werk rekenen op de ondersteuning van een team. Daarnaast kunnen ze in heel drukke periodes en bij vakantie terugvallen op de back-up van een team.

Sara Maeyninckx: “Beheer van kwaliteit bereiken we ook met onze B2B-dienstverlening ten aanzien van professionelen. Dit concept houdt in dat we als energiedeskundige aanwezig zijn bij de architect of in het kantoor van het studiebureau. We gaan onder meer na welke hernieuwbare techniek aangewezen is. We beantwoorden vragen en maken berekeningen ter plaatse in het kantoor van de opdrachtgever. In deze fase gebruiken we EPB-software die ingevuld wordt en eigendom blijft van de opdrachtgever. Bij de aanbesteding en uitvoering van nieuwbouw of renovatiewerken leveren we een EPB-klaar dossier af. We vermijden zo aanpassingen in het aanbestedingsdossier én meerkosten.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo