Nieuw Zuid: een duurzame nieuwe wijk in Antwerpen

  BE   5 december 2013 Bron: Provincie Antwerpen
Nieuw Zuid: een duurzame nieuwe wijk in Antwerpen
Studio Associato Secchi Vigano
Nieuw Zuid wordt een nieuwe duurzame woonwijk die aansluit op de stad en uitziet op de Schelde en ontwikkeld wordt tussen het Gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats en de Kennedytunnel. Het plangebied strekt zich daarmee uit van de Schelde tot en met de Konijnenwei. Sinds het wegtrekken van de overslagactiviteiten van de haven in de jaren ’60 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De opening van het nieuwe Justitiepaleis en de renovatie van het voormalige goederenstation door de Bank van Breda waren in 2006 de eerste impulsen voor de site.

Het masterplan voor Nieuw Zuid is opgemaakt door Studio Associato Secchi-Viganò en voor de eerste fase heeft Bureau Bas Smets de inrichting van het openbaar domein verder uitgewerkt. De opdrachtgever SAZ Stadsontwikkeling Antwerpen Zuid schrijft nu een architectuuropdracht uit voor drie woontorens die elk op een andere locatie in Nieuw Zuid gelegen zijn.

Privaat project van publiek belang

Sinds voorjaar 2010 is de private ontwikkelaar Triple Living eigenaar van een groot deel van de gronden van Nieuw Zuid. Voor de stad Antwerpen was dit de uitgelezen kans om een visie op te maken voor het volledige plangebied en ook stedelijke voorzieningen te integreren in deze nieuwe ontwikkeling.

Zo is Nieuw Zuid een privaat project van publiek belang. Met ongeveer 2.000 nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen en een groot park zal Nieuw Zuid niet enkel anticiperen op het huidige tekort aan groen en openbare voorzieningen in de buurt, maar ook op de verwachte bevolkingsaangroei in de komende 15 jaar.

Een duurzame wijk op het vlak van energie en milieu

In navolging van de Europese klimaatdoelstellingen engageert het stadsbestuur zich om duurzaam om te springen met energie en grondstoffen (2050 is het streefjaar voor co2-neutraliteit). Zo kiest de stad voor Nieuw Zuid bewust voor fietspaden en woonerven waar voetgangers domineren, ondergrondse parkings, maatregelen op het vlak van geluid- en luchtkwaliteit, collectieve energievoorzieningen, een duurzame waterhuishouding, enzomeer.

Wat houdt Nieuw Zuid in?

Nieuw Zuid wordt een gemengde stadswijk met:
 • circa 2.000 woningen;
 • 20.000 à 40.000 m² lokale voorzieningen (onder andere twee scholen, twee kinderkribbes, een sporthal en een dienstencentrum);
 • 40.000 à 70.000 m² bovenlokale voorzieningen en/of kantoren;
 • circa 20.000 m² buurtondersteunende commerciële functies (winkels, horeca, …);
 • een park van ongeveer 15 hectare aan de Konijnenwei, 5 hectare wijkgroen en een groene parkstrip op de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid.Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo