Nieuw PPS-programma voor scholenbouw

  BE   7 maart 2017 Bron: Confederatie Bouw
Nieuw PPS-programma voor scholenbouw
Scholencampus Peer
De oproep van minister Crevits aan de inrichtende machten om projecten in te dienen in het kader van een nieuw PPS-programma voor scholenbouw komt juist op tijd. Voor de voorganger, het PPS-programma Scholen van Morgen, is het investeringsritme in 2017 sterk teruggevallen. Dat programma kende zijn hoogtepunt in 2015 en 2016. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) hoopt dat de inrichtende machten ten volle van de mogelijkheden van het nieuwe PPS-programma gebruik zullen maken om nieuwe schoolgebouwen op te richten en bestaande schoolgebouwen te renoveren.

De behoefte aan bijkomende schoolgebouwen blijft groot. Volgens de capaciteitsmonitor van het leerplichtonderwijs zijn er de laatste tien jaar in het basisonderwijs zowat 70.000 leerlingen bijgekomen. Voor de komende tien jaar zullen er vooral in het secundair onderwijs leerlingen bijkomen. Die worden door die capaciteitsmonitor op zowat 50.000 geschat.

Naast de grote behoefte aan nieuwe schoolgebouwen bestaat in het onderwijs ook een belangrijke renovatiebehoefte. Dat blijkt onder meer uit de verslagen van de onderwijsinspectie. Zo is uit het inspectierapport van 2016 gebleken dat op basis van het criterium bewoonbaarheid, veiligheid en hygiŽne 3% van de scholen een ongunstige beoordeling kregen en 27% een beperkt gunstig advies. Omdat iedereen die verslagen kan inkijken, zouden zij de inrichtende machten ertoe moeten aansporen in hun gebouwen effectief de nodige verbeteringen aan te brengen.

De VCB is er zich van bewust dat de 300 miljoen euro die de Vlaamse overheid in het kader van haar nieuw PPS-programma ter beschikking stelt, slechts een klein deel van de totale investeringsbehoeften zullen dekken. Daarnaast is het volgens de VCB belangrijk dat de reguliere investeringsmiddelen voor scholenbouw op peil blijven.

In 2016 werden de reguliere investeringskredieten voor scholenbouw opgetrokken tot 352 miljoen euro. De VCB heeft intussen kunnen vernemen dat die kredieten in 2017 onverminderd gehandhaafd blijven. Ook dat is een positieve evolutie die de komende jaren minstens moet worden doorgetrokken.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo