Woonprojecten

Minerve in Edegem is meest duurzame en klimaatbestendige buurt van België

Minerve in Edegem is meest duurzame en klimaatbestendige buurt van België
De meest duurzame, ecologische en klimaatbestendige woonwijk van ons land ligt in Edegem. Project Minerve was ooit een vervuilde binnenstedelijke site, maar kreeg een volledig nieuwe, duurzame bestemming. Vastgoedontwikkelaar Revive, die sinds 2016 de site vorm geeft, mocht er zopas de Climate Future Project Award voor in ontvangst nemen, die deel uitmaakt van de befaamde Belgian Construction Awards, zeg maar de Oscars van de Bouwsector. “Wij zijn geen klimaathysterici, maar gewoon duurzame ondernemers die aantonen dat ecologie, maatschappij en ondernemen echt wel een welvaartsmodel kunnen zijn”, zegt Nicolas Bearelle, founder en chairman van de vastgoedontwikkelaar.

Net nu de klimaatconferentie COP28 halfweg is, wordt ook de Climate Future Project Award uitgereikt. Met andere woorden: een award voor het bouwproject dat een aanzienlijk ecologisch verschil maakt door z'n innovatie en duurzame ontwerp en zijn vermogen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Het is één van de grote awards die gisteren werd uitgereikt op de Belgian Construction Awards waar veelbelovend, creatief en innoverend vakmanschap van de bouwsector bekroond wordt.

Eén van de gereputeerde duurzaamheidsawards ging naar Revive - destijds al het eerste Belgisch B Corp gecertificeerd bedrijf - en meer specifiek naar het Minerve-project in Edegem. Het project dat op de vervuilde voormalige Agfa Gevaert-site werd gebouwd, staat al langer bekend als een pioniersproject en werd al in de planningsfase, jaren geleden, aangekondigd als de duurzaamste wijk van Antwerpen. Dat wordt nu ook bevestigd en zelfs opengetrokken voor heel België.

“Minerve is een voorbeeld hoe elk project, groot of klein, op een duurzame manier met de juiste samenwerkingen en drive een voorbeeldproject kan zijn om duurzamer te gaan wonen, werken en leven. Het kan! Dat is een belangrijk signaal dat we via deze weg geven in een tijd waar de wereldleiders op de COP 28 beslissen over de toekomst van onze planeet”, aldus Nicolas Bearelle van Revive. ​


Minerve in Edegem is meest duurzame en klimaatbestendige buurt van ons land

Duurzaamheid op eerste plaats

Minerve telt 330 nieuwe woningen en appartementen, omgeven door bijna 2,5 hectare groen, quasi vergelijkbaar met de oppervlakte van vier voetbalvelden. De hele site is in totaliteit 6 hectare groot en was voor 92% een verharde site. Als het project in 2025 volledig voltooid is, zal bijna de helft van de site uit onverharde ondergrond bestaan, zeg maar openbare groenruimte waar iedereen van kan genieten.

De nieuwe woonwijk zet duurzaamheid duidelijk op de eerste plaats: zo werden fossiele brandstoffen er volledig geweerd door de aansluiting op een warmtenet, werd er stevig ingezet op duurzaam watergebruik, en kuisten ze de oude bakstenen van de loodsen op om te hergebruiken in het openbaar domein. Daarnaast vind je er ook een nieuw woonconcept: de ‘groeiwoning’, een huis dat later nog gemakkelijk een extra verdieping kan krijgen. En tot slot pakte Revive de historische overstromingsproblemen van de buurt aan, onder meer door te ontharden en het creëren van een doorlaatbare bodem, waterbuffers, enz.

100 hectare natuur

“Het is met trots dat we deze award voor Minerve in ontvangst hebben genomen. Want het is niet omdat je duurzaamheid predikt dat je ook duurzaam bent. Dit is de bevestiging dat onze woorden én daden met elkaar stroken”, aldus Nicolas Bearelle.


En misschien nog belangrijker: zowel met het project Minerve als met Revive als bedrijf tonen ze elke dag dat duurzaamheid en rendabiliteit hand in hand kunnen gaan. Revive, wiens roots in Gent liggen, herstelde zo als onderneming vrijblijvend sinds vijftien jaar al 100 ha natuur op een totale portefeuille van 260 ha residentiële herontwikkeling. Dat is meer dan wat in de originele ambities van de natuurherstelwet staat.

“Om de Green Deal waar te maken, wil Europa 30% van de gedegradeerde ecosystemen herstellen tegen 2030, en 10% van de steden bedekken met bomen. Wel, vanuit overtuiging hebben we beter gedaan dan wat Europa anderen politiek gaat opleggen tegen 2030. Wij zijn geen klimaathysterici of sociale moraalridders, maar duurzame ondernemers die bewust omspringen met de schaarse ruimte en aantonen dat ecologie, maatschappij en ondernemen wel een welvaartsmodel kunnen zijn.” ​


Minerve in Edegem is meest duurzame en klimaatbestendige buurt van ons land