Algemeen

Meer energetische renovaties dankzij duurzame kredietverlening en verplichting

Meer energetische renovaties dankzij duurzame kredietverlening en verplichting
Foto: Recticel Insulation
Kandidaat-kopers houden te weinig rekening met de renovatiekosten van hun toekomstige woning. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zal zowel de renovatieverplichting als het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) bij hypothecaire kredieten, hier verandering in brengen. Dankzij subsidies en premies kunnen nieuwe eigenaars bovendien inzetten op een ingrijpende renovatie die voldoet aan de energievereisten op de lange termijn.

Wie een woning koopt is vanaf 2023 verplicht om het EPC-label van deze woning terug te brengen tot D of lager. Uit een studie over de langetermijnstrategie rond renovatie blijkt dat 40% van de Vlaamse woningen vandaag het label D niet haalt. Door deze verplichting worden kopers van een woning ertoe gedwongen om bij de aankoop al rekening te houden met de volledige kost van de renovatie. Vandaag merken we dat veel potentiële kopers te weinig rekening houden met de kost van renovatie. Hierdoor geven ze een te groot deel van hun budget aan de loutere aankoop en hebben ze onvoldoende middelen om te renoveren.

“Bij de zoektocht naar een woning beseffen kandidaat-kopers vaak te weinig wat de vereiste energetische ingrepen zullen kosten. Van meet af aan kan het EPC inzicht bieden in de renovatienoden, het kostenplaatje en de terugverdieneffecten. Cruciaal voor kandidaat-kopers om de middelen of de kredietcapaciteit te voorzien om binnen de vijf jaar een grondige renovatie uit te voeren. Enkel het systematisch renoveren van elke woning bij aankoop, kan de verhoopte renovatiegolf tot stand brengen en de energiedoelstellingen tegen 2050 helpen verwezenlijken. Een verdrievoudiging van het renovatieritme dringt zich op om 2,9 miljoen woningen tijdig aan te pakken”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.


Rol van banken cruciaal

Sinds begin dit jaar zijn banken verplicht om het EPC op te vragen bij het afsluiten van een woonkrediet. In principe is dit slechts een loutere administratieve beslissing, maar in de banksector klinkt het dat banken een goede EPC-score kunnen belonen met een voordeliger krediettarief. Banken hebben er alle baat bij om hun kredietenportefeuille groen te houden. Zo vermijden ze immers het risico dat woningen met een slechte energiescore snel in waarde kunnen dalen bij een transitie naar een koolstofarme samenleving.

Banken zullen met kandidaat-kopers goed moeten afspreken welke kredietlijn nog open moet blijven om de energetische renovatiekosten na aankoop te kunnen financieren. Banken zullen kredietsystemen moeten bedenken voor wie verder wil gaan dan het D-niveau, om zo een lock-in tot dat niveau te vermijden.

“Zowel de Vlaamse overheid als de bouwsector zien de overdracht van een woning als de hefboom voor meer renovaties. Want particulieren en gezinnen die al langer wooneigenaar zijn, zijn veel moeilijker te bewegen tot ingrijpende renovaties. Nochtans is het woningpatrimonium in ons land verouderd en beschikken velen over een ondermaats EPC. Maar het zijn net ouderen of huurders met lagere inkomens die in energieverslindende woningen en flats verblijven”, besluit Marc Dillen van VCB.


Realistischere prijzen voor de meest energieverslindende woningen

Banken zullen via hun kredieten kopers ontmoedigen om te veel te betalen voor de loutere aankoop van een te dure, energieverslindende woning. De kost van renovatie wordt beter ingecalculeerd in de aankoopprijs van de woning. Zo kunnen kopers een betere balans vinden tussen aankoopkost en renovatiekost.

In 2020 veranderden iets meer dan 75.000 woningen van eigenaar. Zie ook: www.statistiekvlaanderen.be/nl/verkochte-woningen

De verplichting tot renovatie maakt optimaal gebruik van dit transactiemoment om renovatie te stimuleren. Bovendien zorgt het EPC-label ervoor dat de klemtoon van de renovatie meer zal liggen op het energiezuinig maken van de woning. Kopers worden aangezet om beter na te denken over energiezuinigheid en zullen ook in veel gevallen ook beslissen om verder te gaan met hun energetische renovatie dan wat wettelijk verplicht is.

Een efficiënt renovatiebeleid door verplichtingen te combineren met subsidies

De verplichting tot renovatie binnen de 5 jaar na aankoop zorgt dat er budget wordt voorzien om te kunnen renoveren naar de minimale eisen. Bijkomende ondersteuning en subsidies moedigen aan om verder te gaan dan de minimale eisen en de woning al te laten voldoen aan de doelstellingen voor 2050.

Build for Life