Nieuwbouw

Mag de aannemer een voorschot vragen?

De aannemer die je nieuwbouw of verbouwing onder handen zal nemen, vraagt een voorschot. Is dat toegelaten? En waarop moet je zeker letten? Mag je aannemer een voorschot vragen? Het antwoord is kort en eenvoudig: ja, dat mag. Een aannemer mag jou om een voorschot vragen wanneer jullie een overeenkomst sluiten voor de bouw of verbouwing van je huis. Je hoeft hier uiteraard niet op in te gaan: jullie zullen samen moeten overeenkomen of je dat voorschot betaalt en hoeveel het bedraagt. Hier bestaan evenmin regels rond.

Wil je absoluut geen voorschot betalen, dan zullen er allicht enkele aannemers afzien van een overeenkomst, maar er zijn evengoed collega’s die aan de slag gaan zonder voorschot. Het is dus zaak om hier van in het begin goed over te communiceren en duidelijke afspraken te maken.

Risico’s van een voorschot betalen aan je aannemer

Het betalen van een voorschot aan je aannemer is niet zonder gevaar. Als de firma failliet gaat vóór de uitvoering, zie je je voorschot wellicht niet meer terug. Je moet dan namelijk een aangifte van schuldvordering in het faillissement indienen, wat maar zelden resulteert in een terugvordering. Ook wanneer de werken niet naar behoren worden uitgevoerd, krijg je je voorschot niet zomaar terug.

Alternatieven?

Stel: je vindt een aannemer die je honderd procent vertrouwt en die jouw droom binnen het vooropgestelde budget kan realiseren, maar hij vraagt een voorschot, en dat zou je liever toch niet betalen … Zijn er dan alternatieven? Toch wel. Een van de mogelijkheden is om aan je bank een bankgarantie te vragen. Een bankgarantie is een contract waarin de bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen indien die daarop aanspraak maakt.

Jij kunt ook afspreken om de betaling te spreiden en je aannemer telkens te betalen voor de al verrichte werken. Levert ook dat niets op? Dan kun je altijd nog proberen om het voorschot tot een minimum te beperken.

Ook interessant