Nieuwbouw

Aannemer failliet tijdens bouwwerken, wat zijn je opties?

Wanneer je een huis bouwt of verbouwt, ben je sterk afhankelijk van je aannemer. Het is een proces van lange adem. Maar wat gebeurt er als je aannemer tijdens of meteen na de werken failliet gaat? Wat zijn de consequenties voor de bouwwerkzaamheden? Wie gaat de woning nu verder bouwen? Kun je meteen met een ander bouwbedrijf in zee gaan? We zochten het voor je uit.

De aannemer had de werken nog niet aangevat

Als je al een contract hebt gesloten, maar de aannemer is nog niet aan de werken begonnen wanneer hij failliet gaat, betekent dat niet dat de overeenkomst zomaar eindigt. Neem je meteen een andere aannemer, dan pleeg je contractbreuk en riskeer je een schadevergoeding te moeten betalen.

In heel wat gevallen wordt er in de aannemingsovereenkomst een clausule opgenomen die ervoor zorgt dat de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling wordt ontbonden als de aannemer failliet gaat. Belangrijk: stuur eerst een aangetekend schrijven naar de curator – dat is de persoon die de bezettingen beheert van de onderneming die onder curatele is geplaatst – om hem te laten weten dat je gebruik wilt maken van deze clausule. Vanaf dan kun je een andere aannemer contacteren.

Als je al een voorschot had betaald aan je aannemer, is de kans groot dat je dat niet terugziet. Jouw vordering wordt namelijk niet bevoorrecht ten opzichte van de vorderingen van andere schuldeisers als de fiscus, de RSZ …

De aannemer was al aan de slag gegaan

De zaken liggen enigszins moeilijker als de aannemer al begonnen was met de bouw- of verbouwingswerken. Algemeen geldt hetzelfde als in de hierboven beschreven situatie, maar de uitgevoerde werken moeten wel extra afgerekend worden. Ook de schade die jij lijdt doordat het contract wordt stopgezet, kun je in rekening laten brengen. Ga samenzitten met de architect en curator en maak een staat op van de werken.

Afhankelijk van deze schatting, zul je geld terugvorderen of moeten bijleggen. Hou er rekening mee dat terugvorderen niet altijd lukt.

Tip: Gaat de hoofdaannemer failliet? Betaal de onderaannemers dan níét, maar betaal enkel aan de curator van de hoofdaannemer. Anders loopt je het risico twee keer te moeten betalen …

De werken zijn voltooid

Als je aannemer failliet gaat wanneer de werken aan je woning al voltooid zijn, zul je achterstallige rekeningen aan de curator moeten betalen. Betaal zeker niet langer aan de aannemer. Blijken er kleine zaken onafgewerkt? Vraag dan aan de curator een ‘korting’ op de te betalen som.

Ook interessant