Profiteer nog snel van huidige premies voor renovatiewerken

  BE   22 februari 2016 Bron: Confederatie Bouw
De huidige premies voor afzonderlijke energiebesparende investeringen blijven nog gelden tot eind juni 2016. Dat wordt duidelijk vermeld in al de communicatie van Vlaamse overheid, Vlaams Energieagentschap en distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Daarna treedt een nieuw systeem in voege. Naar aanleiding van Batibouw roept de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kandidaat-verbouwers ertoe op nu actie te ondernemen om de huidige premies nog te kunnen krijgen. Daarvoor moeten immers een aantal formaliteiten tijdig vervuld zijn.

De contouren van de hervorming van de premies liggen al vast in het Vlaams regeerakkoord voor 2014-2019. In dit regeerakkoord staat wat volgt: “Er worden extra stimuli ingebouwd voor gecombineerde maatregelen en totaalrenovaties. De individuele premies voor dakisolatie en hoogrendementsglas worden getrapt verlaagd.”

Ongeveer 41% van het totale bedrag aan premies had in 2015 precies betrekking op de plaatsing van dakisolatie en hoogrendementsbeglazing. De combipremies (voor muur- en glasisolatie samen) die al een eerste aanzet vormen tot het toekomstig steunbeleid ten gunste van totaalrenovaties, vertegenwoordigden in 2015 nog maar 10% van het totaal toegekende premiebedrag. Het leeuwenaandeel van de premies ging nog naar afzonderlijke renovatiemaatregelen.

Te vervullen formaliteiten

Om tegen eind juni de huidige premies voor afzonderlijke energiebesparende ingrepen te kunnen krijgen, zijn een aantal formaliteiten vereist. Hierna volgen een aantal voorbeelden. Bij de premie-aanvraag moeten alle facturen worden meegestuurd, zowel de voorschot- als de eindfactuur. Het mag niet gaan om een offerte, leveringsbon, kasticket of pro forma factuur. De aannemer moet een aantal precieze gegevens invullen, bijvoorbeeld over het type van beglazing, de COP (rendementscoëfficiënt) van de warmtepomp en de dikte van de isolatie.

In een aantal gevallen moeten foto’s worden toegevoegd, onder meer van het geplaatste glas of de geplaatste zonnecollectoren. Bij zonnepanelen moet een kopie van het rapport van de technische controle worden toegevoegd en bij spouwmuurisolatie een kopie van de verklaring van overeenkomst met de technische specificaties STS 71-1. Om de huidige premies te kunnen krijgen tegen eind juni 2016 is het belangrijk dat al deze formaliteiten vervuld zijn en de werken dus tijdig op te starten. Zoals blijkt uit het voorbeeld in bijlage, kunnen de huidige premies de uiteindelijke kosten met ongeveer 40% reduceren.

Op korte termijn renovaties laten uitvoeren

De VCB raadt elkeen aan op korte termijn te investeren in de maatregelen waarvoor nu nog een premie bestaat. Vorig jaar lag het totaal bedrag dat de distributienetbeheerders aan premies hebben uitgekeerd, 38% hoger dan in 2014. De VCB hoopt dat in 2016 nog meer kandidaat-verbouwers effectief hun renovatieplannen ten uitvoer brengen. Naast de momenteel nog bestaande premies kunnen zij profiteren van een uitzonderlijk lage hypothecaire rentevoet.

Maar ook bij de uitvoering van afzonderlijke maatregelen raadt de VCB aan doordacht te werk te gaan en rekening te houden met de totale renovatiebehoeften van de woning. Bij de uitvoering van dakisolatie is het bijvoorbeeld belangrijk ervoor te zorgen dat de dakranden zo ver uitsteken dat in een latere fase nog gevelisolatie kan worden toegevoegd.

Op langere termijn (tegen 2050) is het de bedoeling alle bestaande gebouwen energiezuinig te krijgen. Een van de denkpistes is dat elke Vlaamse woning tegen dan een E60-peil moet hebben bereikt. Bovendien zal, naarmate 2050 dichterbij komt, het volume aan premies worden afgebouwd en tegelijk het aantal verplichtingen toenemen, ook voor bestaande woningen. De geleidelijke afbouw van de premies voor energiebesparende investeringen heeft trouwens precies tot doel kandidaat-verbouwers telkens over de streep te halen om versneld te beslissen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo