Premies voor nieuwbouwwoningen en strengere EPB-eisen in 2016

  BE   4 januari 2016 Bron: VEA
Een nieuw jaar brengt altijd wel wat wijzigingen met zich mee. De belangrijkste wijzigingen inzake energiepremies en EPB-regelgeving voor nieuwbouwwoningen in 2016 werden voor u samengevat in dit artikel. De netbeheerders (Eandis en Infrax) geven een globale premie voor een nieuwbouw met een E-peil dat aanzienlijk lager is dan de wettelijke norm. De premie hangt af van de datum van de bouwaanvraag en verschilt voor woningen en appartementen. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. Voor bouwaanvragen vanaf 2016 krijg je een E-peilpremie vanaf een E-peil van maximaal E20. De premie bedraagt minstens 1800 euro voor nieuwbouwwoningen en 800 euro voor appartementen.

De nieuwe wettelijke E-peileis voor iedere nieuwbouwwoning vanaf 2016 bedraagt E50, ipv E60 tot eind 2015. De nieuwe eisen kaderen in het verstrengingspad richting BEN-niveau (Bijna energieneutraal) in 2021. Vanaf 2021 moeten bouwaanvragen of meldingen voor nieuwe woningen of appartementen minstens aan de BijnaEnergieNeutraal-eisen voldoen, wat betekent dat ze maximaal E30 moeten halen. Om daartoe te komen, wordt het E-peil stapsgewijs verder aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020.

Voor vergunningsaanvragen of meldingen van nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2016 wordt eveneens de maximale U-waarde van enkele constructiedelen verstrengd. Hoe lager de U-waarde (of warmtedoorgangscoŽfficiŽnt), hoe beter een constructiedeel geÔsoleerd is.
Vloeren, muren, daken mogen vanaf nu een maximale U-waarde van 0,24 W/m≤K hebben. Van de vensters mag de U-waarde maximaal 1,50 W/m≤K zijn.

Verplicht ventilatievoorontwerp en prestatieverslag ventilatie, voor een verbetering van de kwaliteit van de ventilatiesystemen in woongebouwen

Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op een verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiŽle gebouwen.
Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, zijn er twee nieuwe verplichtingen voor de aangifteplichtige:
  • vůůr de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken;
  • na de uitvoering een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem laten opstellen.

Korting onroerende voorheffing: E-peil mag maximaal E30 zijn

Nieuwbouwwoningen die veel energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag kunnen genieten van een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van bouwaanvraag en het behaalde E-peil. De totale korting loopt op tot duizenden euroís per woning. Hoe groter het KI van de woning, hoe groter het netto voordeel.
Korting onroerende voorheffing 2016

Meer info op www.energiesparen.be

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo