Vastgoed

Lokaal RUP voor oude Electrabelsite in Schelle

Lokaal RUP voor oude Electrabelsite in Schelle
Luchtfoto Electrabelsite dd. februari 2017 - © Provincie Antwerpen
Om voor de Electrabelsite een nieuwe invulling vanuit een bovenlokale visie te bepalen, voerde de provincie Antwerpen een participatietraject en deed ze heel wat onderzoek. Het resultaat daarvan draagt de provincie Antwerpen nu over aan de gemeente Schelle, die voor de site een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wil opmaken.

De oude elektriciteitscentrale in Schelle, bij de monding van de Rupel in de Schelde, is al een tijdje buiten gebruik. Het terrein staat nu nog aangeduid als zone voor industrie en openbaar nut. De provincie Antwerpen zocht met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite naar een nieuwe invulling. De centrale uitgangspunten daarbij waren zuinig ruimtegebruik en het behoud van veel open groene ruimte.

De gemeente Schelle vroeg aan de provincie of ze dit Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) zelf mag opmaken vermits er andere lokale projecten de herontwikkeling van de Electrabelsite beïnvloeden. De provincie Antwerpen gaat principieel akkoord met de opstart van een gemeentelijk planningsproces door de gemeente. De resultaten van het gevoerde participatietraject en de onderzoeken stelt ze ter beschikking van Schelle zodat dat werk niet verloren gaat.

Lokale projecten in relatie met de Electrabelsite

Momenteel lopen er in Schelle enkele lokale planningsprocessen en studieopdrachten die in directe relatie staan met de herontwikkeling van de Electrabelsite. Zo is er bijvoorbeeld het Gemeentelijk RUP Tolhuis over de mogelijke uitbreiding van de bestaande sportcluster op de Electrabelsite, en de herinrichting van de Fabiolaan die wordt onthard, vergroend en ingezet voor de verduurzaming van energiegebruik en waterbeheer. Er is ook de herinrichting van de Benedenvliet door de Vlaamse Landmaatschappij voor waterbeheersing in het kader van klimaatverandering.

Ook interessant