Lier laat tientallen voortuinen ontharden, er zijn betere oplossingen

  BE   13 april 2021 Bron: Confederatie Bouw
Lier laat tientallen voortuinen ontharden, er zijn betere oplossingen
Waterdoorlatende Passaqua kleiklinker van Wienerberger
In Lier heeft het stadsbestuur onlangs een dertigtal gezinnen aangemaand hun voortuin opnieuw te ontharden. Zij hadden die omgevormd tot een verharde parkeerplaats, maar dat blijkt niet zomaar te kunnen tot ontevredenheid van de betrokkenen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) grijpt dit getouwtrek aan om het belang van evenwichtige regelgeving en slimme verharding te onderlijnen. Want een eenzijdig verbod uitvaardigen terwijl die voortuinen dankzij positieve maatregelen aanzienlijk kunnen helpen om gezinswoningen te verduurzamen, is volgens de VCB vooral een gemiste kans. Zo kunnen doorlaatbare materialen, infiltratie, buffering en hergebruik van regenwater gekoppeld worden aan de nodige parkeerruimte met toekomstgerichte laadinfra voor elektrisch vervoer.

Eerder dit jaar heeft Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, haar blue deal voorgesteld. Ook het ontharden van voortuinen maakt er deel van uit. Afhankelijk van de noden van een gezin kan dit omgevormd worden tot een groene oase of tot een parkeerruimte met behulp van doorlaatbare materialen waardoor het regenwater beter in de ondergrond doordringt en bijgevolg niet afvloeit naar de riolering.

Maar de mogelijkheden reiken nog veel verder indien er eveneens in de voortuin een regenwaterput en infiltratievat wordt geplaatst om water te bufferen en te hergebruiken, terwijl het overtollige water traag in de ondergrond kan doordringen. Meer nog, ook kan de slimme aanleg van een parkeerplaats gecombineerd worden met het voorzien van mogelijke laadpunten om in de toekomst een elektrische gezinswagen op te laden. Zo dien je sinds 11 maart in de omgevingsvergunning voor de ingrijpende renovatie van een woongebouw met meer dan tien parkeerplaatsen laadinfra voor elektrisch vervoer te voorzien. Deze toekomstgerichte, positieve maatregel kan ook inspiratie bieden aan de case in Lier om tot een creatieve oplossing te komen die het leefmilieu en groene mobiliteit ten goede komt.

90% van de (huur)woningen in Vlaanderen zijn in handen van gezinnen en huishoudens. Zij kunnen dankzij positieve maatregelen en duidelijke regelgeving de partners bij uitstek zijn om van Vlaanderen een duurzame, waterrobuuste regio te maken. Enkel zwaaien met verbodsbepalingen – zoals zich recentelijk in Lier voordoet – schiet evenwel vaak zijn doel voorbij. Tegemoet komen aan de noden van gezinnen - zoals het belang van een eigen parkeerplaats – kan veeleer helpen te verduurzamen, indien er toekomstgerichte ingrepen mee gepaard gaan die de investeringen van gezinnen in hun eigen leefmilieu helpen te valoriseren. De investeringen van gezinnen kunnen collectieve inspanningen versterken op het vlak van doorlaatbare materialen, waterbuffering en -infiltratie en laadpalen voor groene mobiliteit. Een duurzame leefomgeving dient immers gerealiseerd te worden door zowel private als collectieve investeringen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo