Energie

Legplan zonnepanelen: waar op letten?

Legplan zonnepanelen: waar op letten?
Een legplan voor zonnepanelen is een tekening van je dak, waarop de precieze plaats van de zonnepanelen wordt aangegeven. Het dak wordt op schaal weergegeven, inclusief alle obstakels. Je kan daarbij denken aan dakramen, dakkapellen en pijpjes. Met deze tekening wordt bekeken hoe de opbrengst van de zonnepanelen geoptimaliseerd kan worden en of de zonnepanelen daarbij op een esthetische manier kunnen worden gelegd.

Plat of schuin dak

Het soort dak, plat of schuin, heeft invloed op de mogelijkheden van het legplan. Op een schuin dak worden de zonnepanelen in dezelfde hoek als het dak geïnstalleerd. Een plat dak biedt meer flexibiliteit. Bij platte daken kunnen de hellingshoek en de richting van de zonnepanelen vrij worden bepaald. Meestal worden de panelen richting het zuiden gelegd. Met de huidige technieken is het echter ook mogelijk voor een oost-west opstelling te kiezen.

Schaduw vermijden

Zonnepanelen moeten zo veel mogelijk zon op kunnen nemen. Het is daarom ongewenst om schaduw op de panelen te krijgen. Het is onverstandig om de zonnepanelen direct naast een schoorsteen, dakkapel of ander uitsteeksel dat schaduw kan veroorzaken, te leggen. Schaduw heeft een negatieve invloed op de energieopbrengst. Hanteer daarom de volgende vuistregel: houd gemiddeld 50-100 cm afstand tussen de zonnepanelen en de objecten af te die schaduw kunnen veroorzaken.

Is het lastig om in te schatten hoeveel schaduw uitsteeksels kunnen creëren? Maak dan gebruik van een schaduwsimulatie. Hierin wordt je woning in 3D getekend en vervolgens wordt berekend hoe de schaduw over het dak beweegt.

Legplan zonnepanelen: waar op letten?

Horizontaal of verticaal leggen?

Het plaatsen van zonnepanelen kan verticaal of horizontaal worden gedaan. In principe maakt het niet uit in welke richting ze worden geplaatst. Het belangrijkste is dat de panelen passend worden gelegd. Om het er esthetisch uit te laten zien, wordt er vaak voor één richting gekozen. Is er echter sprake van schaduwplekken? Dan is het een ander verhaal. Ook wanneer er veel obstakels op het dak voorkomen, kan het zijn dat er een combinatie van verticaal en horizontale panelen nodig is.

Wanneer er schaduwplekken op het dak vallen opteer je het best voor een horizontale opstelling van de zonnepanelen. Dit komt door de opbouw zonnecellen in het paneel. Het zonnepaneel bestaat uit 3 diodezones, die in de lengte van het paneel lopen. Wanneer het paneel verticaal wordt geplaatst, zullen alle zones in de schaduw vallen en zal het hele zonnepaneel slecht presteren. Wordt het paneel echter horizontaal geplaatst, dan zal er slechts 1 diodezone in de schaduw vallen en presteren de overige 2 nog wel voor 100% door de werking van bypasdiodes. Op Zonnepanelen Expert vind je meer informatie over de services en adviesmogelijkheden van een zonnepanelen installateur.

Welke afstanden hanteren?

Meestal worden er meerdere zonnepanelen tegelijk geplaatst. Een logische vraag is dus hoeveel afstand er tussen de panelen en de dakrand, dakgoot of nok moet zitten. Aanbevolen wordt een afstand van 20 cm aan te houden. De reden hiervoor is de wind. De kracht van de wind is op deze plaatsen 3 keer sterker. Door de afstand van 20 cm aan te houden vermijd je risico’s die de zonnepanelen kunnen beschadigen.

Moet er dan ook afstand tussen de panelen zelf zitten? Over het algemeen worden de zonnepanelen in rijen achter elkaar geplaatst. Dit is zeker het geval op schuine daken. Op platte daken hangt de minimale afstand af van de hoogte en breedte van de zonnepanelen. Je wilt voorkomen dat de voorste panelen de overige in de schaduw leggen. Zorg er daarom voor 2,5 keer de hoogte van het obstakel (het voorliggende zonnepaneel) niet te gebruiken.

Legplan zonnepanelen: waar op letten?

Wat is de beste plek voor zonnepanelen?

Je wilt dat de zonnepanelen optimaal gebruik maken van de zonuren. De voordeligste ligging is dus op het zuiden. Ook met een zuidwestelijke ligging behaal je een hoog rendement met de zonnepanelen.

Zelfs een dakkapel biedt mogelijkheden voor zonnepanelen. Deze worden op stellages geplaatst en vervolgens wordt de juiste helling bepaald. Per zonnepaneel moet je rekenen met een omvang van 2,5 m2. Dit betekent dus dat je relatief gezien minder zonnepanelen kwijt kan dan op een hellend vlak.

Werkwijze bij plaatsing van zonnepanelen

De zonnepanelen worden geplaatst door professionele monteurs. Deze brengen eerst metalen frames aan. Vervolgens wordt de bedrading geplaatst. Als dit klaar is kunnen de panelen worden geplaatst, wordt de bedrading aangesloten op de omvormer en de meterkast. Het opwekken van energie gaat vervolgens vanzelf!

Legplan zonnepanelen: waar op letten?

De bekabeling

Het bevestigen van de zonnepanelen op het dak is één ding, daarna moeten de panelen ook aangesloten worden op de meterkast. Hoe doe je dat? Zorg voor een waterdichte dak-doorvoer voor de bekabeling. Hiervoor bestaan speciale doorvoerpijpen van zo’n twee centimeter. Andere mogelijkheden zijn via een ventilatiepijp of over de dakrand door de muur naar binnen. Installateurs zorgen ervoor dat de kabels mooi worden weggewerkt en zo min mogelijk in het zicht liggen.

Energiezuinig en milieuvriendelijk wonen

Door zelf energie op te wekken met zonnepanelen heb je meer ruimte om nieuwe elektra te leggen zonder gevolgen op je energierekening. Naast het plaatsen van zonnepanelen zijn er meer maatregelen die je kan treffen om te besparen op je energierekening en milieuvriendelijker te wonen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van je woning of energiezuinig glas te plaatsen. Een woningrenovatie zorgt ervoor dat je huis voldoet aan de isolatienormen en er minder warmte verloren gaat. Er zijn ook soorten dakbedekking die een isolerende waarde hebben, dus dat is het ook overwegen waard. Liever kleiner beginnen? Focus je dan bijvoorbeeld op vochtwering! Een laatste tip: check of je recht hebt op een investeringspremie. Dit doe je op de website van de Vlaamse overheid.

Legplan zonnepanelen: waar op letten?

Ook interessant