Lagere kosten taxatierapporten brengen kwaliteit in gevaar

  NL   22 november 2018 Bron: NVM
Lagere kosten taxatierapporten brengen kwaliteit in gevaar
Afgelopen dinsdag heeft de Nederlandse Tweede Kamer een motie van PvdA-Kamerlid Jan Nijboer aangenomen over lagere kosten voor taxatierapporten. Hoewel de motie op dit moment geen directe gevolgen heeft voor vastgoedtaxateurs, waarschuwt de NVM dat lagere tarieven voor taxaties mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit. ďDe politiek zal moeten kiezen tussen Ďquick-and-dirtyí waardebepalingen met hoge risicoís of goed onderbouwde taxaties en de prijs die daaraan verbonden isĒ, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. ďUiteraard kiezen wij voor het laatste. De aangenomen motie om de prijs van taxaties te verlagen omdat ze niet betrouwbaar zouden zijn, slaat volgens ons de plank mis.Ē

De motie roept de minister voor Wonen op ďom in gesprek te gaan met banken om ervoor te zorgen dat mensen minder geld kwijt zijn aan taxatierapportenĒ. Volgens Jaarsma is de kostenverlaging daarom nog geen gelopen race. Er loopt nu een traject bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en FinanciŽn over taxaties. De NVM is hierbij een actieve gesprekspartner. ďWe staan op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat aan de ene kant meer eisen worden gesteld door de toezichthouders en daarnaast door de politiek om lagere kosten wordt gevraagdĒ, meent Jaarsma.

De NVM is al langere tijd in gesprek met de overheid en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) om de kwaliteit van taxaties goed te borgen. ďWij spannen ons als branchevereniging van makelaars en taxateurs zeer in om de in onze ogen onterechte beeldvorming over de kwaliteit van taxaties recht te zettenĒ, stelt de NVM-voorzitter. ďIn Europees verband wordt vaak met opgetrokken wenkbrauwen gekeken naar de discussies die wij hierover voeren. De kwaliteit van taxateurs en taxaties ligt in Nederland op een relatief hoog niveau. Het is moeilijk uit te leggen dat juist in Nederland de taxateur onder vuur komt te liggen.Ē

Vragen

Directe aanleiding voor de PvdA-motie is recent onderzoek van de Consumentenbond, waarbij sterke verschillen in getaxeerde waarden van dezelfde woning naar voren kwamen. Jaarsma: ďIn het verleden is er vaker discussie geweest over het feit dat de getaxeerde waarden van hetzelfde object soms sterk kunnen verschillen, ondanks dat de rapporten allemaal gevalideerd zijn. Ik snap dat dit vragen oproept over de betrouwbaarheid van taxaties. Ook bij ons, want als er misstanden zijn, lossen wij die graag met/voor onze leden op. Dat wilden we ook graag met de Consumentenbond doen, maar die stond daar tot nu toe afwijzend tegenover.Ē

Hoge eisen

Taxaties zijn van grote betekenis voor de financiŽle stabiliteit. Door deugdelijke taxaties kunnen hypotheekverstrekkers en consumenten worden behoed voor de risicoís van overcreditering. Aan het taxatierapport worden terecht hoge eisen gesteld. Dit vereist gedegen kennis en kunde van de taxateur. De NVM vindt dat dit (ook) in de prijs tot uitdrukking mag komen. Maar taxeren is volgens Jaarsma geen exacte wetenschap en een afgegeven taxatiewaarde staat altijd open voor discussie. ďVan essentieel belang voor de kwaliteit van een taxatie is daarom een goede inhoudelijke onderbouwing van de getaxeerde waarde. Binnen de NVM worden belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van deze onderbouwing steeds verder te verbeteren. Ook de AFM en DNB dringen hier op aan.Ē

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo