Duurzaam Bouwen

Korte filmpjes leggen duurzaam bosbeheer uit

In ons land zijn bijna 40% van alle bossen PEFC-gecertificeerd. Dit betekent concreet dat de boseigenaars een duurzaam beheer toepassen waarbij een evenwicht tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos wordt nagestreefd. PEFC Belgium legt aan de hand van korte filmpjes, opgebouwd rond welgekozen thema’s, uit wat PEFC-certificatie inhoudt voor een boseigenaar.

PEFC Belgium en de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij hebben de handen in elkaar geslagen om verschillende aspecten van de PEFC-boscertificatie uit te leggen aan de hand van korte filmpjes. “Duurzaam bosbeheer vraagt vaak een woordje uitleg en wie kan dat beter geven dan de boseigenaar zelf”, vertelt Mieke Vercruijsse, communicatieverantwoordelijke van PEFC Belgium. “Elke boseigenaar die het PEFCcertificaat wil verkrijgen voor zijn bos, dient een handvest te ondertekenen met punten die hij zal naleven. We hebben er een aantal punten uitgepikt en trokken met de boseigenaar het bos in om daar te tonen hoe hij zijn bos beheert en rekening houdt met de eisen van PEFC”, voegt Mieke toe.

Aan de hand van getuigenissen van gecertificeerde boseigenaars, worden 5 thema’s aangehaald in relatie met PEFC: biodiversiteit, het openstellen van een bos voor het publiek, het wild, de audit en het bosbeheerplan. Daarnaast werd nog 1 filmpje uitgewerkt dat de hele keten omvat: van in het bos, over de verwerkende nijverheid tot bij de consument.

“Deze filmpjes kunnen een zeer divers gebruik hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld geïntegreerd worden in de lessen, op websites van gecertificeerde bedrijven geplaatst worden of op websites van gemeenten die zelf PEFC-gecertificeerde bossen hebben”, besluit de communicatieverantwoordelijke.

Bekijk de zes filmpjes via de onderstaande links:

Ook interessant