Vastgoed

Jongste generatie kan eigen woning vaak (nog) niet betalen

Vooral de generatie van 25 tot 34 jarigen heeft het moeilijk om een eigen woning te financieren. Bijna 3 op 4 van hen heeft een budget van minder dan 250.000 euro en voor 1 op 5 lukt het niet om de nodige som geld te lenen bij de bank. Een te klein startkapitaal in combinatie met de verstrengde houding van de banken maakt het nog moeilijker om een woonlening af te sluiten. Toch blijven ook jongeren dromen van een eigen woning. Daarom zoeken ze vaak extra financiering buiten de bank en lenen ze op een termijn van 25 of 30 jaar.

Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in november 2014 door Woningen Blavier in samenwerking met het onafhankelijk studiebureau i-VOX bij 600 Belgen waarvan 22% 20-24 jarigen, 33% 25-34 jarigen, 27% 35-44 jarigen en 18% 45-55 jarigen. Hierin werd ondermeer gepeild naar de financiële mogelijkheden van kandidaat bouwers en -kopers.

Ondanks de grote en vaak moeilijk te realiseren investering, droomt de jongste generatie nog steeds van een eigen woning. Volgens de enquête heeft 1 op 10 van de 25-34 jarigen plannen om binnen de 5 jaar te bouwen, 20% wil een instapklare woning kopen en 43% wil een bestaande woning kopen om te renoveren.

Budget is te groot, startkapitaal is te klein

Volgens de enquête heeft bijna 3 op 4 van de 24 tot 35 jarigen een budget van minder dan 250.000 euro om een eigen woning te kopen of te bouwen. “Omdat een eigen woning bouwen vaak meer dan 250.000 euro kost en 18% van de min 35 jarigen kiest voor nieuwbouw, stelt het financieringsprobleem zich het scherpst voor deze generatie”, aldus Stefan Hallez, woordvoerder van Woningen Blavier.

Bovendien heeft slechts 1 op 3 van hen een startkapitaal van meer dan 50.000 euro, een bedrag dat vandaag bij de banken als eigen inbreng verwacht wordt.

Daarom ziet bijna de helft (48%) van de 25 tot 34 jarigen zich verplicht om 2/3 van de som tot de volledige som te lenen. Maar door de verstrengde houding van de banken is het niet eenvoudig om een hypothecaire lening af te sluiten of om het bedrag dat men nodig heeft voor de bouw of aankoop van een woning van de bank te krijgen.

Dat geldt trouwens niet alleen voor de jongste generatie. Uit de studie blijkt dat 1 op 3 mensen met bouw- of koopplannen het moeilijk vindt om een lening af te sluiten en 1 op 5 krijgt het nodige bedrag niet van de bank.

Om hun droom toch waar te maken, kiezen mensen met woningplannen vaak voor een afbetaling op langere termijn. Van de mensen die de komende 5 jaar willen bouwen of kopen, kiest 28% voor een afbetaling op 25 jaar en een vierde van de 24 tot 35 jarigen kiest zelfs voor een afbetaling op 30 jaar.

Geld van de ouders, kleiner wonen en meer zelf doen

Om de nodige som bij elkaar te krijgen, zoekt een groot aantal mensen naar extra financiering buiten de bank. Volgens de enquête krijgt een vierde van de mensen met plannen om te bouwen of te kopen geld van familie. Voor de jongste generatie van 24 tot 35 jarigen is dat zelfs 1 op 3.

Door de financiële beperkingen is men ook vaak verplicht om de woningplannen aan te passen aan de budgetrealiteit. Zo beslist bijna 1 op 3 van de 25 tot 34 jarigen om een kleinere woning te kopen of te bouwen dan aanvankelijk gepland. 43% voert een deel van de werken en 21% de volledige werken zelf uit om kosten te besparen. Deze trend zien we ook bij de oudere generaties.

“Ondanks de moeilijke financiering, blijft ook de jongste generatie dromen van een eigen woning. De voorbije 20 jaar bouwde Woningen Blavier heel wat know how op om mensen met bouwplannen stap voor stap te begeleiden op maat van hun budget. Met deze ‘consultancy’ aanpak behoeden we kandidaat bouwers voor budgetrisico’s en helpen we hen om de juiste keuzes te maken binnen een haalbaar budget” besluit Stefan Hallez.