3 op 4 jongste bouwers rekenen niet langer op overheid

  BE   27 februari 2015 Bron: UPR
Hoewel ruim de helft van de Belgen liever bouwt dan koopt en renoveert, zal 75% in realiteit toch kiezen voor de aankoop van een woning en deze renoveren. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft immers toe dat hun initiële plan niet haalbaar is. Belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebrek aan financiële tussenkomst door de overheid (65%) en de schaarse, dure bouwgronden (44%). Hierbij valt het op dat vooral de jongere generaties, met de intentie om een eigen woning aan te kopen, opvallend minder rekening houden met financiële steun van de overheid. Uit de studie blijkt dat er een kloof gaapt tussen de jongste generatie met bouwplannen en de oudere generaties.

Reynaers Aluminium peilde via het onafhankelijk onderzoeksbureau iVox naar de manier waarop de Belgen hun ambitie voor een eigen woning realiseren. De representatieve steekproef van 611 Belgen werd opgedeeld in ‘dromers’ die op een termijn van 5 jaar of langer een eigen woning ambiëren (jonge twintigers tot 30 jaar); ‘realo’s’ die binnen een periode van minder dan vijf jaar een eigen woning willen verwerven (oudere twintigers en jonge gezinnen tot 35 jaar) en ‘experten’ die al een eigen woning bouwden of aankochten en renoveerden (ouder dan 35 jaar). Het onderzoek werd uitgevoerd in januari 2015.

De ‘dromers’ leggen de sleutel van het succes voor hun bouw-, verbouw- en aankoopplannen vooral bij zichzelf. Voor hen heeft het feit of ze een lening kunnen krijgen (68%), hun jobzekerheid en impact van de economische conjunctuur (63%) de doorslaggevende rol bij de haalbaarheid van hun project. Slechts 1 op 4 denkt nog op fiscale steunmaatregelen van de overheid te kunnen rekenen om een eigen woning te verwerven. Bij de ‘realo’s’ (60%) en ‘experten’ (67%) weegt het belang van de inbreng van de overheid onder de vorm van premies, subsidies of fiscale voordelen heel wat zwaarder. Bijna 2 op 3 zegt deze steun nodig te hebben om een eigen huis te kunnen bezitten.

“De vermindering van overheidssteun heeft vooral een psychologisch effect op Belgen die tot eind vorig jaar nog rekenden op een forse woonbonus en andere overheidssteun voor de financiering van hun (ver)bouwproject. Dit is niet langer het geval bij jonge mensen die pas starten met het uitstippelen van hun financiële traject voor het verwerven van een eigen woning. Zij houden geen rekening meer met wat in het verleden aan voordelen speelde en vertrekken louter vanuit hun eigen mogelijkheden,” aldus Bert Geerinckx, Algemeen Directeur van Reynaers Aluminium.

Optimistisch versus gefrustreerd

De studie bevestigt dit. Volgens ruim 2 op 3 ‘realo’s’ en ‘experten’ moet de overheid bouwen en renoveren meer stimuleren en maakt de complexe regelgeving een eigen woning verkrijgen moeilijker dan het al was. Bij de ‘dromers’ is de helft van de ondervraagden deze mening toegedaan. Er is duidelijk wat meer optimisme bij de jongere generaties en meer frustratie bij de oudere Belgen.

Liever bouwen maar uiteindelijk toch renoveren

De voorkeur om te bouwen of te kopen en te renoveren gaat bij de ‘dromers’, ‘realo’s’ en ‘experten’ gelijk op, ongeveer de helft van alle ondervraagden verkiest nieuwbouw boven een renovatieproject.

De jongste categorie ‘dromers’ gelooft er sterk in dat hun voorkeursproject (nieuwbouw) ook effectief haalbaar is. Dit in tegenstelling tot de ‘realo’s’ en de ‘experten’. De helft van hen geeft de voorkeur aan nieuwbouw, maar slechts 25% doet dat ook effectief, gezien 75% uiteindelijk een woning blijkt te kopen en te renoveren.

Doe-het-zelvers versus comfortzoekers

Bij de keuze voor een renovatieproject is het doe-het-zelf aspect om budgettaire redenen doorslaggevend. Dat de werken in de tijd gespreid kunnen worden is vooral voor de ‘realo’s’ (55%) en de ‘experten’ (60%) doorslaggevend, samen met de mogelijkheid om de werken zelf uit te voeren (40%). De charme die een wat ouder huis biedt, komt op de derde plaats als reden om voor een renovatieproject te kiezen.

De keuze voor nieuwbouw wordt, naast het plezier om een eigen concept te realiseren dat voor alle ondervraagden het belangrijkste motief is, vooral gedreven door comfort. De ‘realo’s’ (64%) en de ‘experten’ (59%) vinden het vooruitzicht om zich jarenlang geen zorgen meer te moeten maken om onderhouds- of herstellingskosten erg aantrekkelijk bij nieuwbouw. Ook de energiezuinigheid van een nieuwe woning hoort tot de top drie motivaties (50%).

Opnieuw blijken de ‘dromers’ minder pragmatisch. Bij de keuze voor een renovatieproject kiezen zij in de eerste plaats voor de charme van een bestaande woning (48%). Dit is opvallend meer dan bij de ‘realo’s’ (41%) en de ‘experten’ (37%). Ook bij een nieuwbouwproject vinden de ‘dromers’ (80%) het realiseren van een eigen concept veel belangrijker dan de ‘realo’s’ (76%) en de ‘experten’ (64%).

Dromers versus pragmatici

Van compromissen sluiten willen de ‘dromers’ voorlopig nog niet weten. Minder dan de helft van hen denkt de werken en dus de kosten te spreiden in de tijd (48%), een deel van de werken zelf te doen (49%) of zich tevreden te stellen met een minder groot bouwproject (37%). Voor de ‘realo’s’ en de ‘experten’ daarentegen is dit respectievelijk 75%, 75% en 55%. Eigen aan deze laatste categorie van pragmatici is dat ze duidelijk een afweging te maken tussen wat wenselijk en wat haalbaar is.

De groep tussen 20 en 30 jaar heeft dus andere - soms minder realistische - voornemens dan de wat oudere Belgen met bouw- of renovatieplannen.

Rust, licht en nabijheid

De factoren die de locatie van de eigen woning bepalen blijken voor de drie groepen identiek. Op de eerste plaats komt wonen in een rustige omgeving (93%), gevolgd door veel lichtinval (90%), een eigen tuin (87%), energie-efficiënt wonen (81%) en de nabijheid van winkels, scholen en werk (76%). Het valt op dat ongeveer de helft van de ondervraagden in of vlakbij een stad wil wonen, maar dat dit voor ruim 1/3de onbetaalbaar is. Tot slot staat iets meer dan de helft van alle Belgen open voor alternatieve woonvormen waarbij het samenwonen van verschillende generaties en co-housing met gedeelde faciliteiten de meeste mensen wel aanspreken.

“Wij onthouden uit deze studie een optimistische boodschap voor de toekomst. Jonge Belgen geloven duidelijk nog in de haalbaarheid van een woning en blijven dromen van een mooi renovatie of nieuwbouwproject. Wellicht worden hun dromen nog bijgesteld door de realiteit, maar de ambitie om over een eigen woonst te beschikken blijft voor ruim 2 op 3 Belgen een feit,” besluit Bert Geerinckx.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo