Nieuwbouw

Jonge gezinnen in Vlaanderen rekenen op verlaagde btw voor sloop en heropbouw

Jonge gezinnen in Vlaanderen rekenen op verlaagde btw voor sloop en heropbouw
Embuild Vlaanderen ondersteunt de oproep van Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, aan de federale regering om de btw op sloop en heropbouw niet te verhogen vanaf 1 januari. Verlaagde btw voor renovatie en voor vervangende nieuwbouw is cruciaal voor de gezinnen in Vlaanderen met verbouwplannen. Eerder deze legislatuur heeft de minister aangegeven dat 10 à 12 % van de te renoveren woningen beter wordt vervangen. Niet alleen is vervangende nieuwbouw voor een aantal gebouwen goedkoper of bouwtechnisch noodzakelijk, vooral rekenen de vaak jonge gezinnen op het verlaagde btw-tarief om hun project enigszins betaalbaar te houden.

Bovendien zet enkel een gelijke fiscale behandeling van vervangende nieuwbouw met het verlaagde btw-tarief op renovatie, verbouwers aan tot de beste aanpak en tot de beste energieprestatie voor hun woning op de lange termijn. “Embuild Vlaanderen vreest dat heel wat verbouwers sloop en heropbouw niet overwegen bij een hoger btw-tarief, hoewel dat ecologisch en bouwkundig nodig kan zijn. Intussen hebben heel wat gezinnen bouwplannen gemaakt er vanuit gaande dat er een verlenging zou komen. De btw-verhoging is dan ook een streep door hun rekening”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Daarnaast heeft een recente studie van het Steunpunt wonen aangegeven dat deze maatregel zich voor de overheid meteen voor de helft terugverdient dankzij de toename van economische activiteit. Zo zien we dat het lager btw-tarief in de 32 centrumsteden in ons land een sterke toename van de sloop- en heropbouwactiviteit (+21%) heeft teweeg gebracht. Bovendien verdwijnen er oude versleten gebouwen uit het straatbeeld, wordt asbest versneld verwijderd en helpt het bijkomende wooneenheden te realiseren binnen bestaand ruimtebeslag. Zo kan de gewenste verdichting versneld worden aangemoedigd.

In een eerdere reactie heeft Embuild ook beklemtoond dat de nakende verhoging van de btw op sloop en heropbouw een probleem is voor de lopende projecten. Gezinnen die nu nog in een beginfase zitten en wachten op een vergunning om vervolgens met de afbraak te starten, kampen plots met tijdsdruk. Zij verkeren nu in onzekerheid en kunnen vaak niet zomaar een versnelling hoger schakelen om met spoed hun project te vrijwaren.

Bron: Steunpunt Wonen (2019), Geert Goeyvaerts & Erik Buyst, De impact van de btw-verlaging naar 6% op sloop en heropbouw

Ook interessant