Inventaris van gebouwen met hoog energierendement in Brussel

  BE   25 oktober 2013 Bron: prp
Brussel telt bijna 800.000 m˛ passiefgebouwen en staat daarmee in de TOP 5 van de Europese steden. 90,6% van de gebouwen met hoog energierendement zijn gerenoveerde gebouwen. 70% van het energieverbruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt voort van gebouwen. De doelstellingen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Leefmilieu Brussel heeft uitgetekend, zijn duidelijk: de uitstoot van broeikasgassen verminderen (-30 % in 2025), de energieafhankelijkheid beperken, de energiefacturen verlagen, maar tevens comfortabeler leven of werken in de Brusselse gebouwen. In Brussel komt 70 % van het energieverbruik voort van gebouwen en het bestaande gebouwenbestand blinkt niet uit in energie-efficiëntie. De acties van een ambitieus energie- en klimaatbeleid spitsen zich dus logischerwijze toe op de gebouwen.

Het is evenwel onmogelijk om het hele bestaande gebouwenbestand van vandaag op morgen te verbeteren: ten hoogste 2 % per jaar, als we ons aansluiten bij de ambitieuze doelstelling van de Europese Richtlijn «Energie-efficiëntie». De aandacht dient eerst uit te gaan naar de nieuwbouw, die een hoge vlucht neemt als gevolg van de bevolkingsaangroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ 2 %/jaar) en de toegenomen economische activiteit die zich weerspiegelt in het bbp.

Wetende dat elk gebouw dat vandaag wordt opgetrokken, gedurende tientallen jaren geen enkele verbouwing zal ondergaan, is het voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest essentieel om bij nieuwe gebouwen te kiezen voor de maximale energiestandaard inzake isolatie: de passiefstandaard. Zo vermijdt Brussel een geprogrammeerde veroudering (doordat de energie-eisen almaar strenger worden) van nieuwe gebouwen die opgetrokken worden . Een passiefgebouw zal nooit verouderen, omdat er niet aan de ommanteling of de technieken moet worden geraakt om de prestaties ervan te verbeteren. Bij gerenoveerde gebouwen is het eveneens mogelijk om het hoogste energierendement te halen. Heel wat voorbeelden leveren het bewijs dat dit haalbaar is.

Om de doelstelling voor 2015 te bereiken – namelijk de verplichting om woningen, kantoren of scholen met een heel hoog energierendement te bouwen – zette Leefmilieu Brussel een steunprogramma voor ontwerpers en bouwheren op via verscheidene initiatieven: projectoproep « Voorbeeldige gebouwen » en de benutting van de resultaten, bezoeken aan « Voorbeeldige gebouwen », de organisatie van seminaries en opleidingen rond het ontwerpen van duurzame gebouwen met modules die zich toeleggen op het passieve energieconcept, een dienst Facilitator Duurzame gebouwen ter beschikking stellen van de ontwerpers, het ter beschikking stellen van een EPB-architect om te antwoorden op alle vragen in verband met de EPB-reglementering, en de ontwikkeling van talrijke ontwerptools. Tot slot is er het boek « Het verhaal achter de voorbeeldgebouwen in Brussel » dat een stand van zaken geeft in verband met duurzaam bouwen in Brussel, waarbij de nadruk ligt op de feedback van deze talrijke Voorbeeldige gebouwen (193 laureaten voor in totaal 520 000 m2).

Het grote aantal experimenten in Brussel rond de kwestie van de « passiefstandaard », (800 000 m2, zonder rekening te houden met de Voorbeeldige gebouwen die eind 2013 zullen worden geselecteerd) toont aan dat er heel wat oplossingen bestaan om heel efficiënt te bouwen tegen een lage kostprijs. Het gaat om een evolutie en om onderzoek en ontwikkeling van onze bouwmethoden en levenswijze met het oog op meer energiezuinigheid, meer comfort en meer levenskwaliteit voor de bewoners.

 • 2.365 gebouwen met hoog energierendement
 • 216 passiefgebouwen
 • 2.144 (heel) lage-energiegebouwen
 • 5 Nearly Zero Energy Buildings
 • 783.853 m˛ passiefgebouwen
 • 52 779 m2 (heel) lage-energiegebouwen


Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo