Nieuwbouw

Inschrijving Betonprijs 2013 geopend

De inschrijving voor de tweejaarlijkse Betonprijs is geopend. De prijs beloont projecten waarin beton op een bijzondere wijze is toegepast.

Er zijn verschillende categorieën waarbinnen projecten in aanmerking kunnen komen voor een prijs. Prijzen worden uitgereikt in de sectoren Bruggen en viaducten, Natte waterbouw, Woningbouw, Utiliteitsbouw. Thematische prijzen zijn er in de categorieën Restauratie/reparatie, Uitvoering, Betontechnologie en tot slot Constructief ontwerp.

Criteria
De jury hanteert verschillende criteria bij de beoordeling, zoals de mate van (beton)technologische vernieuwing en creativiteit van het constructief ontwerp, de mate van samenwerking en procesintegratie, de voorbeeldfunctie en praktijkpotentie van het project en de mate waarin levensduurkosten zijn geoptimaliseerd.

Verder kan worden gedacht aan de mate waarin sprake is van duurzaam geproduceerde en duurzaam te gebruiken producten en de mate waarin met beton esthetisch verantwoord is vormgegeven. De jury kan kiezen aan welke criteria zij extra belang hecht, of welke criteria zij (extra) wil hanteren.

Voorwaarden
Ook projecten uit het buitenland komen in aanmerking, mits er een herkenbare Nederlandse betrokkenheid is. Projecten die door buitenlandse bouwers in Nederland zijn gerealiseerd, kunnen eveneens worden aangedragen. Voorwaarde voor deelname aan de Betonprijs 2013 is dat het project tussen 16 augustus 2011 en 15 augustus 2013 in gebruik moet zijn genomen.

Meer informatie vindt u op de website van de betonvereniging

Ook interessant